VD-brev 2, 2016

Hej kära aktieägare,
 
Sedan vårt senaste vd-brev har vi publicerat vår första kvartalsrapport som noterat bolag och vi är förstås glada över att vi följer vår plan och att allt det arbete vi lägger ner ger utdelning i form av tillväxt framför allt i Skandinavien.
 
Som vi tidigare berättat om finns det en stor affärspotential utanför Skandinavien och vi har bearbetat en rad marknader som vi nu hoppas ska börja bära frukt. Bland annat har flera intressanta projekt i Polen och Indien nu gått in i nästa fas där vi lämnar offerter och förhandlar. Så fort som vi har konkreta nyheter inom detta område kommer vi att kommunicera dessa i pressmeddelanden.
 
Vi har också lagt i en högre växel inom försäljning och affärsutveckling samt marknadsföring genom rekryteringarna av Peter Hagberg och Joana Castelar som är ansvariga för respektive område. Med hjälp av Peter och Joana kommer vi att kunna arbeta än mer fokuserat och målmedvetet för att stärka vår position på marknaden såväl här i Skandinavien som i resten av världen.
 
Just på marknadssidan har vi varit särskilt aktiva den gångna månaden. Vi har varit med på tre mässor och konferenser. Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens i Tylösand gick nyligen av stapeln och förutom intressanta diskussioner så träffade vi många intressanta potentiella kunder, varav en vi redan gör ett testprojekt med. Vi har därutöver varit med på en mässa i Polen, PLNOG, där vi bland annat talade om framtidens mjukvarudrivna nätverk. I Ryssland deltog vi konferensen Telecom of two capitals där vi presenterade Waystream och fick många frågor om företaget och vår portfölj från potentiella kunder och partners. Sammantaget var intresset stort för våra produkter och lösningar och vi fick in ett antal intressanta leads på nya kunder och partners inför framtiden. Nästa steg för detta är nu uppföljningar med dessa för att så småningom kunna genomföra test- och utvärderingsprojekt. En annan slutsats vi drog från båda dessa internationella mässor är att våra lösningar står sig bra i konkurrensen mot våra, i många fall bra mycket mer kända, konkurrenter.
 
Vad händer då i omvärlden som påverkar oss?
Här hemma i Sverige pågår en intressant debatt kring vem som ska få gräva ned och sedan äga fiber i marken för att åstadkomma framtidens kommunikationslösningar. För den som följt debatten är det säkert inga nyheter att aktörer som ViaEuropa och Bahnhof via sina VD:ar, Jonas Birgersson respektive Jon Karlung, kommenterat skeendet i en egen debattartikel. Deras ståndpunkt sammanfattar jag till: Se upp – det är farligt att låta privata aktörer ta kontrollen över samhällsviktig infrastruktur! På andra sidan i debatten står t.ex. IP-Only, som både förvärvar existerande nätverk och bygger nya där de har möjlighet. De i sin tur anser att marknadskrafterna fritt ska råda även för denna typ av infrastruktur.
 
Varför är denna debatt intressant för Waystream? Jo, för att Waystreams kunder, det vill säga stadsnäten i Sverige, var pionjärer på denna marknad i början av 2000-talet. Då, för 15 år sedan, visade ingen av dagens aktörer som t.ex. IP-Only, Telia, Bahnhof med flera någon som helst investeringsvilja i denna typ av infrastruktur. Att man på kommunal nivå valde att investera i fibernät för sina invånares räkning ser jag därför snarare som den drivkraft som gett upphov till den marknad vi har idag, istället för ett hinder för framtida konkurrens som vissa av de privata spelarna är oroliga för. Det viktiga är att alla dessa fibernät, som byggts för allmänna medel, på ett effektivt och standardiserat sätt låter tjänsteleverantörer, såsom Bahnhof, Telia, ComHem med flera, få tillgång till kunderna.
 
Det är här vi på Waystream kommer in i bilden och kan stå till tjänst. En inte helt ovanlig term i vår bransch är svartfiber, vilket innebär att tjänsteleverantören får köpa eller hyra rätten till en fiber där de kan sätta sin egen aktiva utrustning för att koppla upp kunder. Det anser vi vara ett föråldrat och ineffektivt sätt. Idag tillhandahåller Waystream, och ett antal andra aktörer, fullgoda lösningar för samexistens av flera tjänsteleverantörer på samma aktiva infrastruktur. Det är en självklarhet att det för kunderna och i slutändan för samhället är effektivare om öppenheten genomförs i den aktiva utrustningen och inte genom att lämna över den passiva fibern. Det är lite som att hyra ut hela gator till kunder, när man egentligen bara behöver trafikreglering via trafikljus och övervakning av polisen.
 
Waystreams ambition och övertygelse att vi kan hjälpa existerande och nya kunder att skapa ett bredbands-Sverige där sund och hederlig konkurrens råder mellan de tjänster som levereras till kunderna. Vår uppmaning är: Sluta slåss om fibern och börja slåss om kunderna! Vår tro är det kommer att gynna utbyggnaden av bredband via fiber och de högt uppställda mål på tillgänglighet som vi har i Sverige.
 
Med vänliga hälsningar,
Johnny Hedlund, VD

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: 46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och säljer digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, som används för att bygga fiber till hemmet och företag. Fram till dags dato har vi levererat cirka 1,5 miljoner kundportar, främst i Norden, till en rad olika bredbandsleverantörer. Läs mer på www.waystream.com .