Valberedning inför årsstämman 2023

Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 22 mars, 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Robert Idegren (representerar Robert Idegren Holding AB)
  • Eric Severin (representerar Severin Invest AB)
  • John Löfström
  • Magnus Köhler (representerar MH Köhler Invest AB)
  • Matthias Trygg (i egenskap av styrelseordförande i Waystream Holding AB)

Robert Idegren har valts till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har utsetts i enlighet med bolagsordningen. Valberedningen representerar tillsammans 38,4 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på Bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra detta genom e-post till: robert.idegren@carbomax.se eller genom brev till: Waystream Holding AB, Att: Valberedningen, Färögatan 33, 164 51 Kista senast den 9 januari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lundberg, VD Waystream

Mobil: +46 (0) 72 509 27 76

Email: fredrik.lundberg@waystream.com

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB.