Hållbarhet

Alla Waystreams switchar är klimatneutrala 

Waystream bekräftar vikten av FN:s Sustainable Development Goals (SDGs) som en gemensam global ambition att skydda vår planet och skapa välstånd för alla. Som företag har vi en stor påverkan genom att anpassa vårt sätt att arbeta för att möta behoven från morgondagens generationer. I vår hållbarhetsagenda har vi integrerat de SDG:er där vi ser att vår verksamhet kan bidra. Vår långsiktiga ambition är att minska våra utsläpp så mycket som möjligt. Vår bransch kännetecknas av hög förbrukning av el genom att våra produkter drivs med elektricitet. Det är därför av vikt att Waystream beaktar miljöaspekter och elförbrukning i våra produkter. Waystream ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de delar av verksamheten där det är möjligt, förebygga att förorening uppkommer.

Globala mål


Klimatneutrala switchar – hur fungerar det?

Beräkning av koldioxidutsläpp

Vi har registrerat alla våra switchars koldioxidutsläpp tillsammans med ClimatePartner www.climatepartner.com och skapat ett Product Carbon Footprint (PCF). Vi har beräknat utsläppen från råvaror, logistik, förpackningar och avfallshantering enligt standardmetoden Cradle-to-Gate plus End-of-life.

switchar

Undvika och minska utsläpp

Vi undviker och minskar våra koldioxidutsläpp så mycket som möjligt, även i vårt dagliga arbete. Waystreams produkter klassificeras som elektronik och ingår därmed automatiskt i EU:s återvinningssystem och har WEEE märkning. Det betyder att kostnaden för återvinningen av varje Waystream-produkt redan är betald när den lämnar vårt lager.

Vi utformar våra nyckelprodukter så att de kan uppgraderas över tid och därmed användas flera år längre än vad som är normalt inom IT-branschen. Det bidrar till en totalt sett minskad resursbelastning för vår planet. Vi har reducerat förpackningsstorlekar och gjort vissa tillbehör till beställningsartiklar i stället för att automatiskt skickas med varje förpackning. Det minskar mängden sopor men även miljöbelastningen vid tillverkning och transport. Vi har förlagt närmare 80 procent av vår produktion i Sverige, vilket kraftigt minskar vårt behov av flygtransporter från fabrik till lager.

Märkningen "klimatneutral"

Vi kommer att använda den tredjeparts verifierade märkningen "klimatneutral" på våra produkter. Det gör vårt klimatengagemang synligt för våra kunder. Märkningen åtföljs av ett unikt ID-spårningsnummer som ger ytterligare information och transparens om klimatneutraliteten och vårt stödda klimatskyddsprojekt.