Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som sedan 2001 utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Våra produkter är stabila och driftsäkra och byggda för att ha en lång livslängd i varierande och krävande väderförhållanden. Med hjälp av våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba, tjänsterika och tillförlitliga tjänster till användaren. Vår utrustning används dels i samband med etableringen av nya fibernät, dels när befintliga nät ska uppgraderas.

Vi är i dagsläget nordisk marknadsledare inom vårt segment och under de senaste 20 åren har vi levererat mer än 20 miljoner portar runtom i världen. Våra primära kundgrupper är stadsnät och kommunikationsoperatörer och av Sveriges 170 stadsnät som drivs i egen regi är närmare 60 stadsnät kunder till oss.

Utöver kärnverksamheten erbjuder vi tillhörande teknisk support, utbildning och rådgivning. Huvudkontoret ligger i Kista och utvecklingsresurser finns i Sverige, Kina och Indien. Från och med november 2015 är bolaget noterat på NASDAQ First North under namnet WAYS.

Vi har ett solitt nätverk med partners på lokala marknader, främst i Norden och övriga Europa. De ledande fibernationerna på den centraleuropeiska marknaden befinner sig i en starkt expansiv fas, där hundratals miljoner hushåll väntas bli anslutna till fibernätet under de kommande åren. Leverantörerna till dessa hushåll är våra kunder och vi ser att efterfrågan på våra produkter ökar på denna mycket expansiva centraleuropeiska marknaden.

Vi är stolta över att vara ett svenskt bolag, med den övervägande del av vår produktion i Sverige. Vi klimatkompenserar våra produkter och är därmed koldioxidneutrala. Produkter anses vara koldioxidneutrala när deras utsläpp av växthusgaser mäts och kompenseras genom att stödja internationellt erkända koldioxid COkompensationsprojekt. Förutom att undvika och minska utsläppen, som är två nyckelelement i genomförandet av klimatåtgärder, är kompensation ett viktigt steg som hjälper till att säkerställa ett holistiskt synsätt på klimatåtgärder. Vårt projekt kan ses här:

www.climatepartner.com/17894-2205-1001 och mer info finns under Hållbarhet.