Om Waystream

Waystream är verksamma inom telekombranschen och hjälper sina kunder att bygga nästa generations fibernät. Huvudkontoret finns i Kista med personal i Sverige, Tyskland, Kina och Indien. Produktbasen är switchar och routrar anpassade för just fibermarknaden samt tillhörande kringutrustning, teknisk support, utbildning och rådgivning. Vår kundbas och målkunder är stadsnät, operatörer och fastighetsbolag som äger och driftar sina egna fibernät i Norden och Centraleuropa. Waystream är idag marknadsledare i Norden inom sitt segment. Majoriteten av dess produktionen sker i Sverige och bolagets switchar och routrar är klimatkompenserade och är därmed koldioxidneutrala. Produkter anses vara koldioxidneutrala när deras utsläpp av växthusgaser mäts och kompenseras genom att stödja internationellt erkända koldioxid CO2 kompensationsprojekt. Vårt projekt kan ses här: www.climatepartner.com/17894-2205-1001 och mer info finns under Hållbarhet.

Sedan 2015 är bolaget noterat på NASDAQ First North under namnet WAYS.