Styrelse

Matthias Trygg

Matthias Trygg

Styrelsens ordförande

Född 1960

Matthias Trygg har under sin professionella tid arbetat med att omsätta nya metoder och teknik till affärer med nytta/värde för kund. Han har stor erfarenhet från IT&Telekom samt de senaste åren även från segmentet Utbildning. Matthias har varit VD i flertalet bolag bl.a i Lärande i Sverige, Adcore, NetAdmin etc. Vidare har Matthias haft befattningar som Marknadsdirektör inom Motorola koncernen samt Markadschef i VM Data.

Medlem i styrelsen sedan 2019.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseordförande Laidback Solutions AB
 • Styrelseordförande Östgöta Kök Holding AB
 • Styrelseordförande Onslip Holding AB
 • Styrelseordförande Optiplan AB

Äger 59 000 aktier genom Meep Management AB och 25 000 optioner. Oberoende ställning i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Heléne Köhler

Heléne Köhler

Ledamot

Född 1969

Styrelseledamot sedan 2015. Heléne är utbildad kemiingenjör på Ebersteinska skolan i Norrköping. Hon har över 25 års erfarenhet från IT-branschen i ledande befattningar, både från stora företag samt som egen företagare. Heléne har genomgått diplomerad styrelseutbildning genom Östsvenska Handelskammaren. 

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i MH Köhler Invest AB, Infrontit Partner AB och ED Gruppen AB.

 • Styrelseordförande Flisdjupet AB

 • Ledamot i Länsförsäkringar Östgöta Valberedning.

 • Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Östgöta.

Innehav 329 644 aktier via MH Köhler Invest AB samt 25 000 optioner. Oberoendeställning i förhållande till bolaget samt större aktieägare. 

Henrik Holm

Henrik Holm har en bakgrund som flerfaldig entreprenör inom IT, med flera VD och styrelseposter i ryggen. 1994 grundade han ProAct IT Group och börsintroducerade bolaget 1999 på Nasdaq Stockholm. Henrik har erfarenhet från styrelsearbete från flera publika bolag, till exempel B3 Consulting Group AB, Mangold Fondkommission AB och Precise Biometrics AB.

Henrik har en stark entreprenörsbakgrund och specialiserar sig inom teknologi, strategi, affärsmodeller, företagsekonomi och företagsförvärv.

Gick med i styrelsen 2020

Andra pågående uppdrag,

 • Ordförande för Pureload Software Group AB
 • Ordförande för Recall Capital Group AB
 • Ordförande för MYBW Office Management HoldCo AB
 • Ledamot i House of Ports Group AB

Innehav 25 000 optioner. Oberoendeställning i förhållande till bolaget samt större aktieägare. 

Gerlas van den Hoven

Gerard Nicolaas (Gerlas) van den Hoven

Gerlas har mer än 25 års erfarenhet från optisk kommunikation, med optisk access som det centrala temat. Han har över 20 års erfarenhet från kommersiella och ledande befattningar, vilket innebär en bred kunskap inom teknik och affärer. Gerlas är en erkänd forskare inom området optiska förstärkare, fotonisk integration och optiska accessnät, med många publikationer och bidrag till konferenser or industriorganisationer. Tidigare ordförande i Optical Amplifiers & Applications och tidigare ledamot av ECOC-underkommittén Access Networks och LAN. Tidigare styrelseledamot i FTTH Council Europe. Tidigare ordförande i den nederländska fiberSociety-föreningen. Nuvarande ordförande för NLconnect, den holländska branschföreningen och melem i den rådgivande panelen till fakulteten för elektroteknik vid Eindhoven University of Technolog. MSc och doktorsexamen i fysik

Medlem sedan 2020.

Andra pågående uppdrag:

 • VD för Genexis Group
 • Ordförande i GX International
 • Ordföraden i NLconnect

Innehav 25 000 optioner. Oberoendeställning i förhållande till bolaget samt större aktieägare. 

Johnny Hedlund

Johnny Hedlund

Ledamot

Född 1970

Ledamot sedan 2012. Johnny har en civilingenjörsexamen i datavetenskap från Luleå Universitet. Han var fram till juli 2017 vd för Waystream. Tidigare har Johnny innehaft en rad ledande positioner på ett flertal IT-bolag däribland Allgon, Sony Ericsson och Powerwave Technologies. Johnny är idag VD och styrelseledamot i ACTE Solutions AB.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i Fiber Access NP Management Intressenter AB.

 • Styrelseledamot och VD på ACTE Solutions AB.

Som tidigare VD är han beroende i förhållande till Waystream och dess huvudägare.

Innehar 265 355 aktier direkt och via tjänstepension. Beroendeställning i förhållande till bolaget och större aktieägare.