Investor relations

Waystreams Investor Relations team strävar efter att alltid kommunicera med öppenhet och integritet. 

Vårt uppdrag är att skapa ett långsiktigt värde för våra aktieägare.

Vi är glada att ha er som ägare och tacksamma för det förtroende ni visat oss genom att investera i vårt bolag.

Finansiella rapporter

Rapport

Delårsrapport januari-mars 2024

Rapport

Waystream publicerar årsredovisning för 2023

Rapport

Bokslutskommuniké  januari-december 2023