Investor relations

Waystreams Investor Relations team strävar efter att alltid kommunicera med öppenhet och integritet. 

Vårt uppdrag är att skapa ett långsiktigt värde för våra aktieägare.

Vi är glada att ha er som ägare och tacksamma för det förtroende ni visat oss genom att investera i vårt bolag.

Finansiella rapporter

Report

Waystream publicerar årsredovisning för 2021

Report

Delårsrapport januari-mars 2022

Report

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Finansiell kalender

Delårsrapport Q2 2022

Delårsrapport Q3 2022