Certified adviser

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. En certified adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North.

Certified Adviser

Waystreams Certified Adviser på First North är FNCA Sweden AB.

FNCA Sweden AB

Box 5807 - 102 48  STOCKHOLM

Besöksadress: Humlegårdsgatan 5

Tel 08-528 00 399

Mail: info@fnca.se