Finansiell kalender

Bokslutskommuniké Q4 2021

Delårsrapport Q1 2022

Årsredovisning 2021

Delårsrapport Q2 2022

Delårsrapport Q3 2022

Delårsrapport Q4 2022

Årsredovisning 2022

Delårsrapport Q1 2023

Delårsrapport Q2 2023

Delårsrapport Q3 2023

Delårsrapport Q4 2024