Finansiell kalender

Delårsrapport Q4 2023

Årsredovisning 2023

Delårsrapport Q1 2024

Datum ändrat från 2024-04-18

Delårsrapport Q2 2024

Datum ändrat från 2024-07-11

Delårsrapport Q3 2024

Datum ändrat från 2024-10-17

Delårsrapport Q4 2024