Finansiell kalender

Delårsrapport Q4 2022

Årsredovisning 2022

Delårsrapport Q1 2023

Delårsrapport Q2 2023

Delårsrapport Q3 2023

Datum ändrat från 2023-10-12 

Delårsrapport Q4 2024