Regulatoriska nyheter

Håll dig uppdaterad om våra senaste regulatoriska nyheter.

Press

2023.03.01 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2023.02.16 – Sammanfattning fjärde kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 94,2 % till 47 916 (24 678) tkr • Bruttoresultatet ökade med 46,6 % till 26 082 (17 790) tkr • Rörelseresultatet* före avskrivning (EBITDA) ökade med 69,9 % till 9 886 (5 820) tkr • Rörelseresultatet* (EBIT) ökade med 96,8 % till 8 179 (4 157) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 17,1 (16,8) % • Nettoresultatet ökade med 100,3 % till 6 449 (3 220) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 983 (60) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (0,40) kr Sammanfattning helår 2022 • Nettoomsättningen ökade med 51,8 % till 138 700 (91 369) tkr • Bruttoresultatet ökade med 33,5 % till 87 340 (65 429) tkr • Rörelseresultatet* före avskrivning (EBITDA) ökade med 31,7 % till 32 796 (24 902) tkr • Rörelseresultatet* (EBIT) ökade med 38,8 % till 26 188 (18 869) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 18,9 (20,7) % • Nettoresultatet ökade med 39,2 % till 20 557 (14 766) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 095 (27 005) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 2,55 (1,83) kr • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr per aktie till kommande bolagsstämma

Press

2023.02.15 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 10:00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.12.22 – Pressmeddelande den 22 december 2022 Telia Company har under - 2022 haft en upphandling kring nya accesswitchar för deras verksamheter i Norden och Baltikum. Waystream blev utvald och har nu skrivit ett ramavtal över 3 år.

Press

2022.10.14 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ), org.nr 556904-6476 (”Waystream” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Press

2022.10.13 – Sammanfattning tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 88,5% till 36 604 (19 423) tkr Bruttoresultatet ökade med 77,0% till 23 687 (13 365) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 159,6% till 10 379 (3 998) tkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 235,5% till 8 529 (2 542) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 23,3 (13,1) % Nettoresultatet ökade med 236,6% till 6 662 (1 979) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 257 (5 871) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,83 (0,25) kr       Sammanfattning de första nio månaderna Nettoomsättningen ökade med 36,1% till 90 784 (66 691) tkr Bruttoresultatet ökade med 28,6% till 61 258 (47 639) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 20,1% till 22 910 (19 082) tkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 22,4% till 18 009 (14 712) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 19,8 (22,1) % Nettoresultatet ökade med 22,2% till 14 108 (11 546) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 112 (26 945) tkr Resultatet per aktie uppgick till 1,75 (1,43) kr

Press

2022.10.11 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ), org.nr 556904-6476 (”Waystream” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Press

2022.08.09 – Pressmeddelande den 09 augusti 2022 Waystreams expansion och fokus på den tyska marknaden har lett till ett avtal på 11,5 miljoner kronor med en kommunikationsoperatör som nu ska bygga ut sitt fiberbredbandsnät (FTTH) med Waystreams utrustning.

Press

2022.07.07 – Sammanfattning andra kvartalet   Nettoomsättningen ökade med 10,6% till 28 884 (26 126) tkr Bruttoresultatet ökade med 12,0% till 20 347 (18 162) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 6 796 (7 710) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 269 (6 255) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (23,9) % Nettoresultatet uppgick till 4 158 (4 902) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 524 (5 237) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,52 (0,61) kr       Sammanfattning de första sex månaderna   Nettoomsättningen ökade med 14,6% till 54 180 (47 268) tkr Bruttoresultatet ökade med 9,6% till 37 571 (34 274) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 12 531 (15 084) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 480 (12 170) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 (25,7) % Nettoresultatet uppgick till 7 446 (9 567) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 145 (21 074) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,92 (1,19) kr

Press

2022.06.13 – Pressmeddelande den 13 juni 2022 Waystream Holding AB ("Waystream") har avslutat sitt avtal med Mangold Fondkommission AB ("Mangold") om att Mangold ska agera likviditetsgarant för Waystreams aktie. Avtalet löper till den 13 december 2022.

Press

2022.04.26 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.04.21 – Sammanfattning första kvartalet   Nettoomsättningen ökade med 19,6% till 25 296 (21 142) tkr Bruttoresultatet ökade med 6,9% till 17 224 (16 112) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 5 735 (7 374) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 211 (5 915) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 (22,1) % Nettoresultatet uppgick till 3 288 (4 665) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 395 (15 837) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,41 (0,58) kr

Press

2022.04.12 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.02.17 – Vår befintliga kund, en norsk kommunikationsoperatör, har genom Waystreams långvariga partner NetNordic Norway lagt en order på cirka 20 miljoner kronor för att säkra sina leveranser för året. Ordern består av ett stort antal av Waystreams flagskeppsprodukt, accesswitchen ASR8048.

Press

2022.02.17 – Under fjärde kvartalet såg vi en högre efterfrågan på våra produkter än tidigare under året, men däremot påverkades intäkterna av leveransförseningar hos våra underleverantörer. Vi har tidigare under året sett mindre effekter av halvledarbristen men det var först under fjärde kvartalet det resulterade i att efterfrågan blev större än produktionstakten av våra produkter. Trots det ökade omsättningen med 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2020, ett bevis på att vi fortsätter vinna nya kunder samtidigt som vi har en bred kundbas som är lojal och kontinuerligt beställer och uppgraderar sina befintliga bredbandsnät. Rörelseresultatet minskade med 17 % till 4 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2020, en effekt av att vi under perioden utökat vår säljstyrka och investerat mer i vår produktutveckling, vilket ska ligga till grund för vår framtida tillväxtresa. Rörelsemarginalen slutade på 17 % för kvartalet och dessa resultat ligger helt i linje med våra planer och finansiella mål.