Regulatoriska nyheter

Håll dig uppdaterad om våra senaste regulatoriska nyheter.

Press

2024.03.28 – Pressmeddelande den 28 mars 2024 Skellefteå Kraft har valt Waystream som leverantörer av access-switchar när de nu ska uppgradera sitt fibernät till nästa generation. Ordervärdet landar mellan 16-18 MSEK.

Press

2024.03.18 – Aktieägarna i Waystream Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2024.02.15 – Sammanfattning fjärde kvartalet• Nettoomsättningen minskade med 61,8 % till 18 293 (47 916) tkr • Bruttoresultatet minskade med 53,4 % till 12 146 (26 082) tkr • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 129,7 % till -2 937 (9 886) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 155,7 % till -4 555 (8 179) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 146,5 % till -3 992 exklusive KPO*(8 582) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till -24,9 (17,1) % • Nettoresultatet minskade med 162,4 % till -4 025 (6 449) tkr • Nettoresultatet minskade med 150,5 % till -3 462 exklusive KPO*(6 852) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 (5 983) tkr • Resultatet per aktie uppgick till -0,5 (0,80) kr Sammanfattning helår 2023• Nettoomsättningen minskade med 27,9 % till 100 036 (138 700) tkr • Bruttoresultatet minskade med 28,1 % till 62 832 (87 340) tkr • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 95,8 % till 1 388 (32 796) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 119,4 % till -5 082 (26 188) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 110,7 % till -2 836 exklusive KPO* (26 591) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till –5,1 (18,9) % • Nettoresultatet minskade med 123,4 % till -4 813 (20 557) tkr • Nettoresultatet minskade med 112,2 % till -2 567 exklusive KPO* (20 960) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 993 (10 095) tkr • Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (2,55) kr • Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas till kommande bolagsstämma

Press

2023.12.20 – Pressmeddelande den 20 december 2023 DNA Plc, Telenors dotterbolag i Finland, har lagt en order på access-switchar till ett värde av ca 20 miljoner kronor. Produkterna ska levereras löpande till och med augusti 2024.

Press

2023.12.11 – Pressmeddelande den 11 december 2023 Under året har Telenor Group haft en upphandling för en ny leverantör av accesswitchar till deras verksamhet DNA i Finland. Waystream blev den utvalda leverantören för att hjälpa dem bygga nästa generations fibernät och har nu skrivit ett ramavtal som gäller till 31 december 2028.

Press

2023.10.19 – Sammanfattning tredje kvartalet Nettoomsättningen minskade med 26,8% till 26 808 (36 604) tkr Bruttoresultatet minskade med 26,0% till 17 518 (23 687) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 72,0% till 2 902 (10 379) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 84,9% till 1 285 (8 529) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 78,3% till 1 847 exklusive KPO*(8 529) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (23,3) % Nettoresultatet minskade med 88,7% till 751 (6 662) tkr Nettoresultatet minskade med 80,3% till 1 313 exklusive KPO*(6 662) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 186 (7 257) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,83) kr Sammanfattning de första nio månaderna Nettoomsättningen minskade med 10,0% till 81 743 (90 784) tkr Bruttoresultatet minskade med 11,7% till 50 686 (61 258) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 81,1% till 4 325 (22 910) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 102,9% till -527 (18 009) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 93,6% till 1 156 exklusive KPO* (18 009) tkr Rörelsemarginalen uppgick till -0,6 (19,8) % Nettoresultatet minskade med 105,6% till -788 (14 108) tkr Nettoresultatet minskade med 93,7% till 895 exklusive KPO* (14 108) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 115 (4 112) tkr Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (1,75) kr

Press

2023.07.13 – Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen minskade med 15,0% till 24 555 (28 884) tkr Bruttoresultatet minskade med 28,5% till 14 544 (20 347) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till -550 (6 796) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 166 (5 269) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 649 exklusive KPO*(5 269) tkr Rörelsemarginalen uppgick till - 8,8 (18,2) % Nettoresultatet uppgick till -1 834 (4 158) tkr Nettoresultatet uppgick till -1 317 exklusive KPO* (4 158) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 969 (-11 524) tkr Resultatet per aktie uppgick till -0,23 (0,52) kr Sammanfattning de första sex månaderna Nettoomsättningen ökade med 1,4% till 54 935 (54 180) tkr Bruttoresultatet minskade med 11,7% till 33 168 (37 571) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 1 423 (12 531) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 812 (9 480) tkr Rörelseresultatet (EBIT uppgick till -691 exklusive KPO* (9 480) tkr Rörelsemarginalen uppgick till -3,3 (17,5) % Nettoresultatet uppgick till -1 539 (7 446) tkr Nettoresultatet uppgick till -418 exklusive KPO* (7 446) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 301 (-3 145) tkr Resultatet per aktie uppgick till -0,19 (0,92) kr

Press

2023.04.13 – Sammanfattning första kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 20,1 % till 30 380 (25 296) tkr • Bruttoresultatet ökade med 8,1 % till 18 624 (17 224) tkr • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 1 973 (5 735) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 354 (4 211) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 959 exklusive KPO* (4 211) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (16,6) % • Nettoresultatet uppgick till 295 (3 288) tkr • Nettoresultatet uppgick till 900 exklusive KPO* (3 288) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 668 (8 379) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (0,41) kr

Press

2023.03.01 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2023.02.16 – Sammanfattning fjärde kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 94,2 % till 47 916 (24 678) tkr • Bruttoresultatet ökade med 46,6 % till 26 082 (17 790) tkr • Rörelseresultatet* före avskrivning (EBITDA) ökade med 69,9 % till 9 886 (5 820) tkr • Rörelseresultatet* (EBIT) ökade med 96,8 % till 8 179 (4 157) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 17,1 (16,8) % • Nettoresultatet ökade med 100,3 % till 6 449 (3 220) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 983 (60) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (0,40) kr Sammanfattning helår 2022 • Nettoomsättningen ökade med 51,8 % till 138 700 (91 369) tkr • Bruttoresultatet ökade med 33,5 % till 87 340 (65 429) tkr • Rörelseresultatet* före avskrivning (EBITDA) ökade med 31,7 % till 32 796 (24 902) tkr • Rörelseresultatet* (EBIT) ökade med 38,8 % till 26 188 (18 869) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 18,9 (20,7) % • Nettoresultatet ökade med 39,2 % till 20 557 (14 766) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 095 (27 005) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 2,55 (1,83) kr • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr per aktie till kommande bolagsstämma

Press

2023.02.15 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 10:00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.12.22 – Pressmeddelande den 22 december 2022 Telia Company har under - 2022 haft en upphandling kring nya accesswitchar för deras verksamheter i Norden och Baltikum. Waystream blev utvald och har nu skrivit ett ramavtal över 3 år.

Press

2022.10.14 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ), org.nr 556904-6476 (”Waystream” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Press

2022.10.13 – Sammanfattning tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 88,5% till 36 604 (19 423) tkr Bruttoresultatet ökade med 77,0% till 23 687 (13 365) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 159,6% till 10 379 (3 998) tkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 235,5% till 8 529 (2 542) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 23,3 (13,1) % Nettoresultatet ökade med 236,6% till 6 662 (1 979) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 257 (5 871) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,83 (0,25) kr Sammanfattning de första nio månaderna Nettoomsättningen ökade med 36,1% till 90 784 (66 691) tkr Bruttoresultatet ökade med 28,6% till 61 258 (47 639) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 20,1% till 22 910 (19 082) tkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 22,4% till 18 009 (14 712) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 19,8 (22,1) % Nettoresultatet ökade med 22,2% till 14 108 (11 546) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 112 (26 945) tkr Resultatet per aktie uppgick till 1,75 (1,43) kr

Press

2022.10.11 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ), org.nr 556904-6476 (”Waystream” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Press

2022.08.09 – Pressmeddelande den 09 augusti 2022 Waystreams expansion och fokus på den tyska marknaden har lett till ett avtal på 11,5 miljoner kronor med en kommunikationsoperatör som nu ska bygga ut sitt fiberbredbandsnät (FTTH) med Waystreams utrustning.

Press

2022.07.07 – Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10,6% till 28 884 (26 126) tkr Bruttoresultatet ökade med 12,0% till 20 347 (18 162) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 6 796 (7 710) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 269 (6 255) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (23,9) % Nettoresultatet uppgick till 4 158 (4 902) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 524 (5 237) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,52 (0,61) kr Sammanfattning de första sex månaderna Nettoomsättningen ökade med 14,6% till 54 180 (47 268) tkr Bruttoresultatet ökade med 9,6% till 37 571 (34 274) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 12 531 (15 084) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 480 (12 170) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 (25,7) % Nettoresultatet uppgick till 7 446 (9 567) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 145 (21 074) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,92 (1,19) kr

Press

2022.06.13 – Pressmeddelande den 13 juni 2022 Waystream Holding AB ("Waystream") har avslutat sitt avtal med Mangold Fondkommission AB ("Mangold") om att Mangold ska agera likviditetsgarant för Waystreams aktie. Avtalet löper till den 13 december 2022.

Press

2022.04.26 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.04.21 – Sammanfattning första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 19,6% till 25 296 (21 142) tkr Bruttoresultatet ökade med 6,9% till 17 224 (16 112) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 5 735 (7 374) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 211 (5 915) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 (22,1) % Nettoresultatet uppgick till 3 288 (4 665) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 395 (15 837) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,41 (0,58) kr

Press

2022.04.12 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.02.17 – Vår befintliga kund, en norsk kommunikationsoperatör, har genom Waystreams långvariga partner NetNordic Norway lagt en order på cirka 20 miljoner kronor för att säkra sina leveranser för året. Ordern består av ett stort antal av Waystreams flagskeppsprodukt, accesswitchen ASR8048.

Press

2022.02.17 – Under fjärde kvartalet såg vi en högre efterfrågan på våra produkter än tidigare under året, men däremot påverkades intäkterna av leveransförseningar hos våra underleverantörer. Vi har tidigare under året sett mindre effekter av halvledarbristen men det var först under fjärde kvartalet det resulterade i att efterfrågan blev större än produktionstakten av våra produkter. Trots det ökade omsättningen med 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2020, ett bevis på att vi fortsätter vinna nya kunder samtidigt som vi har en bred kundbas som är lojal och kontinuerligt beställer och uppgraderar sina befintliga bredbandsnät. Rörelseresultatet minskade med 17 % till 4 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2020, en effekt av att vi under perioden utökat vår säljstyrka och investerat mer i vår produktutveckling, vilket ska ligga till grund för vår framtida tillväxtresa. Rörelsemarginalen slutade på 17 % för kvartalet och dessa resultat ligger helt i linje med våra planer och finansiella mål.

Press

2021.10.14 – Waystream hade ett stabilt och lönsamt tredje kvartal 2021. Tillväxten var god med fortsatt kostnadskontroll samtidigt som vi vunnit nya affärer i både Sverige och Tyskland. Vår nettoomsättning ökade med 15% till 19,4 MSEK och nettoresultatet gick upp med 11% till 2 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2020.  För årets första nio månader landar vår nettoomsättning på 66,7 MSEK, en ökning med 5% samtidigt som nettoresultatet ökade med 48% till 11,5 MSEK. De sista årens kostnads- och effektivitetsfokus tillsammans med ökade investeringar i produktutveckling gör att vi nu står starkt rustade inför framtiden.

Press

2021.07.15 – Waystream hade ett stabilt och lönsamt andra kvartal 2021 med god kostnadskontroll samtidigt som vi fortsatt att vinna nya affärer både i Sverige och internationellt. Nettoomsättningen för andra kvartalet minskade med 4,6% till 26 126 (27 373) tkr, samtidigt som lönsamheten förbättrades. Bruttoresultatet ökade med 8,8% till 18 162 (16 688), rörelseresultat med 4,5% till 6 255 (5 985) tkr och nettoresultat med 5,9% till 4 902 (4 627) tkr. För årets första 6 månader ökade nettoomsättningen med 1,4% till 47 268 (46 626) tkr samtidigt som bruttoresultatet ökade med 17,3% till 34 274 (29 212) tkr, Rörelseresultat förbättrades med 4,5% till 6 255 (5 985) tkr och nettoresultat med 59,6% till 9 567 (5 993) tkr. Vi kommer fortsätta jobba för tillväxt och bibehållen lönsamhet.

Press

2021.05.05 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2021.04.22 – Återigen är samtliga våra siffror mer positiva jämfört med samma period föregående år. Vår nettoomsättning, rörelseresultat, resultat efter skatt, vinst per aktie samt ett positivt kassaflöde visar att vi kan gå året till mötesmed tillförsikt. Årets första kvartal har återigen haft stort fokus på försäljning och på att upprätthålla bra marginaler, vilket lönat sig. Nu ser vi fram emot en än mer spännande framtid med fortsatt tillväxt där samhällsaktörers investeringar i digital infrastruktur kommer att fortsätta.

Press

2021.04.21 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2021.03.11 – Styrelsen i Waystream Holding AB har utsett Fredrik Lundberg till ny VD. Fredrik Lundberg, som har varit styrelsemedlem i Waystream sedan 2019, tillträder senast den 11 juni och ersätter tf VD Susanne Torrbacka som då intar rollen som vVD och CFO.

Press

2021.02.11 – Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december) • Nettoomsättningen minskade med 8% jämfört med samma period föregående år, 22 857 (24 758) tkr. • Rörelseresultat uppgick till 4 986 tkr för perioden jämfört med 6 103 tkr för samma period föregående år. • Resultat efter skatt uppgick till 3 890 (4 626) tkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 653 (7 198) tkr. • Vinst per aktie uppgick till 0,5 (0,6) kr.   Helår 2020 • Nettoomsättningen ökade med 32% jämfört med samma period föregående år, 86 363 (65 662) tkr. • Rörelseresultat uppgick till 15 173 tkr för perioden jämfört med 9 735 tkr för samma period föregående år. • Resultat efter skatt uppgick till 11 672 (7 054) tkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 153 (11 563) tkr. • Vinst per aktie uppgick till 1,4 (1,0) kr.  

Press

2020.10.22 – Trots att kvartalet delvis låg i semesterperioden avslutade vi tredje kvartalet med mycket positiva siffror. Nettoomsättningen ökade med 46% jämfört med samma period föregående år och resultat efter skatt uppgick till 1 789 (208) tkr. Kassaflödet ligger positivt på 1 309 tkr, att jämföra med -1 364 tkr samma period föregående år. Under kvartalet har vi på grund av pandemin inte haft kundmöten ansikte mot ansikte, men det har visat sig fungera utmärkt att hålla virtuella möten och att faktiskt fler ger sig tid att prata med oss. Trots att många kunder under året valde att säkra upp sig genom att köpa produkter så har vi inte märkt någon avmattning i efterfrågan. Allt går som förväntat och verksamheten fortgår helt enligt plan.

Press

2020.07.16 – Vi avslutade kvartalet med mycket positiva siffror, faktiskt det bästa kvartal någonsin i Waystreams historia. Nettoomsättningen ökade med 89 procent jämfört med samma period förra året och resultat före skatt blev 5 956 (1 898) tkr. En bidragande faktor till de starka försäljningssiffrorna är, förutom lyckade lanseringar av nya produktportföljer, att många kunder köper på sig produkter i en snabbare takt än vanligt. Ingen vill riskera att bli utan switchar och routrar samtidigt som behovet av stabil och snabb uppkoppling blivit ännu tydligare i spåren av Coronapandemin. Pålitlig fiberinfrastruktur har blivit avgörande i det som nu benämns ”det nya normala” livet och det medverkar till att öka efterfrågan på våra produkter.

Press

2020.04.29 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2020 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2020.04.23 – Samtliga våra siffror är mer positiva jämfört med samma period föregående år. Detta gäller allt ifrån nettoomsättning, marginal, resultat före skatt, rörelseresultat till resultatet per aktie. Efter en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj under sista halvåret 2019 ser vi nu under 2020 att intresset för vår nya generation switchar växer sig allt starkare. I spåret av Coronaviruset och med inställda mässor har vi ökat antalet virtuella kundmöten. Vi upplever att det tas emot positivt, både under säljmöten och under produktgenomgångar men även gällande specifika lösningar såsom våra unika telemetrilösningar. En snabb och tillförlitlig fiberinfrastruktur håller samhället igång när människor tvingas begränsa sin vardag, det ökar efterfrågan på våra produkter.

Press

2020.04.15 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2020 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2020.02.13 – Nettomsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 95 procent och orderingången gjorde det till Waystreams bästa kvartal genom tiderna. Den höga försäljningen beror bland annat på en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj. Även satsningen på Europamarknaden har varit rätt väg att gå där vi har lyckats knyta till oss nya partners att stödja vår försäljningsorganisation. Vi avslutade året med en stor order av vårt nya flaggskepp, ASR8048, som vi lanserade sommaren 2019. Nu möter vi 2020 med ny energi och framåtanda.  

Press

2020.01.16 – Styrelsen i Waystream Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Waystream”) har, med stöd det bemyndigande som erhölls av årsstämman den 20 maj 2019 och som registrerades hos Bolagsverket den 14 juni 2019, beslutat om att genomföra en riktad nyemission till Robert Idegren Holding AB, org.nr 556101-8544, som har en fordran på Bolaget. I nyemissionen tecknas totalt 270 935 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 4,06 kronor per aktie. Emissionslikviden betalas till Bolaget genom kvittning av Bolagets befintliga lån om totalt 1 100 000 kronor.

Press

2020.01.08 – Waystream, som utvecklar och säljer switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har fått en order för uppgradering av 15,000 kundanslutningar till 10Gbit/s i en dansk operatörs bredbandsnät.

Press

2019.10.24 – Tredje kvartalet (1 juli – 30 september) Nettoomsättningen minskade med 39% jämfört med samma period föregående år, 11 590 (18 907) tkr Rörelseresultat uppgick till 429 (-311) tkr för perioden Resultat efter skatt uppgick till 208 (-332) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 364 (-2835) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,0 (0,0) kr Första nio månaderna (1 januari – 30 september) Nettoomsättningen minskade med 29% jämfört med samma period föregående år, 40 904 (57 329) tkr Rörelseresultat uppgick till 3 632 (-3 945) tkr för perioden   Resultat efter skatt uppgick till 2 428 (-3 297) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 365 (1 651) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,4 (-0,5) kr

Press

2019.09.19 – Den 30 augusti 2019 publicerade Waystream Holding AB (publ) (“Waystream” eller “Bolaget”) informationsmemorandum med anledning av Bolagets nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare (”Emissionen”). Teckningstiden för deltagande i nyemissionen avslutades den 17 september 2019. Det slutliga resultatet visar att nyemissionen tecknades till 48,48 procent.

Press

2019.08.22 – Andra kvartalet (1 april – 30 juni) Nettoomsättningen minskade med 12% jämfört med samma period föregående år, 14 502 (16 490) tkr Rörelseresultat uppgick till 2 054 tkr för perioden jämfört med -3 374 tkr för samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 1 457 (-2 751) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -533 (419) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (-0,4) kr Första sex månaderna (1 januari – 30 juni) Nettoomsättningen minskade med 24% jämfört med samma period föregående år, 29 314 (38 422) tkr Rörelseresultat uppgick till 3 203 tkr för perioden jämfört med -3 634 tkr för samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 2 220 (-2 965) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 729 (4 486) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,3 (-0,4) kr

Press

2019.08.20 – Styrelsen för Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) har den 20 augusti 2019 beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2019, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För det fall företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att ge ut högst 2 042 586 nya aktier och tillföras cirka 6 400 000 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Press

2019.04.29 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2019.04.24 – Första kvartalet (1 januari – 31 mars)• Nettoomsättningen minskade med 33 % jämfört med samma period föregående år, 14 812 (21 932) tkr• Rörelseresultat uppgick till 1 149 tkr för perioden jämfört med -260 tkr för samma period föregående år.• Resultat efter skatt uppgick till 763 (-214) tkr• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 262 (4 067) tkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,1 (0,0) kr

Press

2019.04.08 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.