Revisor

Ernst & Young AB, org. nr 556053-5873, med den auktoriserade revisorn Hans Peter von Knorring som huvudansvarig för revisionen, är sedan 2021 Bolagets revisor.

Hans Peter von Knorring är medlem i FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Adress till revisorn är Box 7850, 103 99 Stockholm.