Waystreams Styrelse

 

 

Matthias Trygg

Styrelsens ordförande sedan 2019

Matthias Trygg har under sin professionella tid arbetat med att omsätta nya metoder och teknik till affärer med nytta/värde för kund. Han har stor erfarenhet från IT&Telekom samt de senaste åren även från segmentet Utbildning. Matthias har varit VD i flertalet bolag bl.a i Lärande i Sverige, Adcore, NetAdmin etc. Vidare har Matthias haft befattningar som Marknadsdirektör inom Motorola koncernen samt Markadschef i VM Data.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseordförande Laidback Solutions AB
 • Styrelseordförande Östgöta Kök Holding AB
 • Styrelseordförande Onslip Holding AB
 • Styrelseordförande Optiplan AB

Äger 66 000 aktier genom Meep Management AB och 25 000 optioner i program 2021/2024.

Oberoende ställning i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Heléne Köhler

Ledamot sedan 2015

Styrelseledamot sedan 2015. Heléne är utbildad kemiingenjör på Ebersteinska skolan i Norrköping. Hon har över 25 års erfarenhet från IT-branschen i ledande befattningar, både från stora företag samt som egen företagare. Heléne har genomgått diplomerad styrelseutbildning genom Östsvenska Handelskammaren. 

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot i MH Köhler Invest AB, Infrontit Partner AB och ED Gruppen AB 
 • Styrelseordförande Flisdjupet AB
 • Ledamot i Länsförsäkringar Östgöta Valberedning
 • Fullmäktigeledamot i Länsförsäkringar Östgöta

Innehav 329 644 aktier via MH Köhler Invest AB samt 25 000 optioner i program 2021/2024.

Oberoendeställning i förhållande till bolaget samt större aktieägare. 

Johanna Berlinde

Ledamot sedan 2022

Johanna Berlinde har mer än 20 års erfarenhet i ledande befattningar inom framför allt Telekom och Media. Hon har en bred erfarenhet inom framför allt kommersiella roller, både operativt och strategiskt och har genom åren arbetat mycket med att utveckla och växa affärer i en global miljö. Hon har bland annat varit affärsområdeschef, affärs- och produktutvecklingschef samt försäljningschef inom både B2B och B2C. Johanna har erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom bank, försäkring, media och konsultverksamhet däribland Resurs Bank, SolidSport och Osynlig. 

Äger 4 385 aktier.

Oberoende ställning i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Staffan Dahlgren

Ledamot sedan 2022

Staffan Dahlgren har mångårig erfarenhet från it- och finansbranschen. Staffan är starkt entreprenörsdriven och är bland annat grundare och tidigare VD i Bradata AB. De senaste 11 åren har han varit aktiv med förvärvsuppdrag, VD-uppdrag främst inom it-branschen, där han även har styrelseuppdrag och gjort egna investeringar i flertalet noterade och onoterade bolag. Staffan satt även i Waystreams styrelse under åren 2012–2017.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot Dahltec AB
 • Styrelseordförande Na Bygg 
 • Styrelseordförande Fictilis AB
 • Styrelseordförande Trexium Group AB
 • Styrelseledamot Rostastrand 1 Fastigheter AB
 • Styrelseordförande A Fastigheter i Örebro AB
 • Styrelseledamot  Coronatus AB

Äger 395 000 aktier.

Oberoende ställning i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Johan Hellström

Ledamot sedan 2022

Johan Hellström har lång erfarenhet av it-och telekombranschen där han bland annat varit VD för IMS Internet Consulting, Atea Danmark, Tele2 Frankrike, Datametrix, All Tele och A3. Utöver ovanstående har han en lång erfarenhet från Försvarsmakten där han idag också är verksam. Fokus har alltid varit försäljning, management, problemlösning och hur man skapar effektiva team samt en bra företagskultur som leder till tillväxt, driv och resultat.
Pågående uppdrag är styrelseordförande Elastisys AB och 84 Grams AB samt ledamot i Fiber8 AB och RankOne Global AB.

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseordförande Elastisys AB
 • Styrelseordförande 84 Grams AB
 • Ledamot Fiber8 AB
 • Ledamot RankOne Global AB

Oberoende ställning i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Peter Said

Ledamot sedan 2024

Peter Said har erfarenhet av att utveckla och växa affärer strategiskt såväl som operativt i ledande befattning inom framför allt e-handel och telekom. Han har en mångårig erfarenhet som CFO och COO på Proffsmagasinet där han är verksam idag och som han kombinerar med styrelseuppdrag inom Ahlsell-koncernen. Med en bakgrund inom Private Equity har han arbetat nära företag inom olika branscher för att skapa värde både organiskt och genom M&A. Peter har även varit engagerad i Waystream åren 2014-2015 som adjungerad i styrelsen och som Business Controller. 

Andra pågående uppdrag:

 • Styrelseledamot Verktygsboden Erfilux AB
 • Styrelseledamot Vårby Färghall AB
 • Styrelseledamot AB Södertälje Färghandel

Äger 37 126 aktier genom Said Invest AB och 760 aktier privat. 

Oberoende ställning i förhållande till bolaget och större aktieägare.