Nätverkslösningar

Waystreams portfölj av routrar och switchar används idag i många olika applikationer inom fiberbaserade bredbandsnät. Läs nedan om hur smarta och kostnadsbesparande funktioner öppnar möjligheten för stadsnät och tjänsteleverantörer att göra mer för sina kunder.

Stadsnät

Fiberinfrastruktur skapar ny potential för konkurrens och likställda villkor i såväl städer som på landsbygden. För att nyttja denna potential ställs stora krav på att den aktiva utrustningen måste vara flexibel och lätthanterad.

Tjänsteleverantörer

Tjänster med högre bandbredd och lägre marginaler på en konkurrensmässigt allt tuffare marknad tvingar tjänsteleverantörer att leta efter nya lösningar på gamla problem. Hur kan man erbjuda en bättre kundupplevelse utan att öka sina kostnader? Hur kan man korta sina felsökningstider utan att anställa mer personal? Hur kan man hantera nya tjänster utan att behöva lägga till nya supportstrukturer?

Waystreams produkter och lösningar är svaret på dessa frågor!