Punkt-till-Punkt (PtP)

Punkt-till-Punkt (PtP) -teknologi, baserat på ethernet, ger en kostnadseffektiv, skalbar och högpresterande infrastruktur som förbinder hemanvändare och företagskunder i bredbandsnäten.

Vår MetroStar access- och aggregerings-switch samt MPC-serien av edge-routrar erbjuder en smart nätverkslösning med fokus på slutanvändarnas upplevelse, smarta funktioner och enkel managering. Ingen annan leverantör levererar samma mångsidiga uppsättning verktyg inbyggda i utrustningen, som du behöver för att distribuera och sköta nätet på ett effektivt sätt.

FTTH nät kan byggas på flera sätt. Waystream stöder alla vanliga topologier, inklusive kund-VLAN och service-VLAN  topologier, dessutom kan Waystream också erbjuda lösningar för Lager3 topologier som ytterligare förenklar driften av nätet.

Kund-VLAN

Baserat på ethernet-standarder så använder  kund -VLAN-topologin (C-VLAN) VLAN konceptet för att isolera trafik som tillhör olika kunder i accessnätet. Varje bostadshus , hemanvändare eller verksamheten är ansluten till en port som är tilldelad ett unik kund–VLAN.

Kund-VLAN överbryggas genom aggregeringsskiktet till bredbandsnätets gateway, (BNG), såsom Waystreams MPC480, där servicekonfigurationen (hastighetsbegränsning) för varje kund - och till och med varje kundenhet om så behövs  göras.

Nätets storlek avgör om ytterligare tekniker såsom Q-in-Q ( "dubbeltaggning") av VLAN för skalbarhetsskäl skall tillämpas och om MPC skall placeras centralt eller vara distribuerad i nätet. Vissa nät använder MPLS Metronät för att "backhaul" trafiken till MPC.

Flexibiliteten i Waystreams lösning gör att MPC kan vidarebefordra trafik till olika MPLS VPN – vilket möjliggör en blandning av affärs- och bostadstjänster och transporttjänster över samma infrastruktur.

Tjänstekontroll i nätet sker ofta genom en RADIUS-baserad  lösning mot MPC, men andra kommersiella lösningar för automatisering är också vanliga för att göra anpassad konfiguration av enskilda kunders abonnemang. Waystream stöder alla gemensamma standarder, inklusive netconf för att få till ett SDN kontrollerat och automatiserat FTTH nät.

Tjänste-VLAN

Tjänste-VLAN använder icke-standardmetoder för att isolera trafik mellan portar i samma VLAN för kundens säkerhet- och integritet. Alla slutanvändare som använder samma tjänst / tjänstekategori är en del av samma VLAN. tjänstestyrning görs vanligtvis på porten i access-switchen som slutanvändaren är ansluten till, i stället för i en central BNG.

I vissa nät levereras multipla tjänste-VLAN (Q-trunk till slutanvändaren) ut till access switchen som separerar trafiken till olika portar på CPE (hemmaswitchen) i slutanvändarens hem eller kontor. De hastighetsbegränsande funktionerna som används i switchen är oftast policing men i vissa fall används egress shaping-portköer för Internettjänsten.

Service VLAN spänner ofta över flera switchar i access och aggregeringslagret. Service-VLAN är Lager3-terminerade  i en Lager3 switch eller edgerouter, men inga avancerade tjänster läggs på här. Standard routing räcker om tjänstestyrningen redan har gjorts i access-switchen.

Nät som använder service VLAN kräver ofta en hög grad av automatisering av konfigureringen i access-switchen,  inte minst om tjänstehanteringen görs där. Flera kommersiella alternativ för automatisering finns,  ofta med hjälp av kommandoradsgränssnittet i access-switchen för att ställa in och ta bort konfiguration när tjänster uppdateras.

Lager3 routad tjänst

I en lager3-lösning routar access-switchen trafiken hela vägen till den accessport som ansluter slutanvändarna. Access-switchen fungerar då som en standard-gateway för slutanvändarna. Varje användare är ansluten till en port som är åtskilda med routing. För att undvika slöseri med IPv4-adresser, används en metod som tillåter flera slutanvändare att dela samma IPv4-prefix - även över mulitpla switchar.

I en vanlig layer2-domän är slutanvändaren ansluten utan några VLAN till hemmet / kontorets router eller switch. Hastighetsbegränsning och tjänstestyrning sker i access-switchen med policing och shaping funktioner. Lösningen liknar en BNG-lösning, men allt hanteras av access-switchen.

De främsta fördelarna med en Lager3 lösning är att lastfördelning sker via routing över flera länkar, snabb redundans och enkel managering av nätet (verktyg som ping och traceroute kan användas).

Nät med Lager3-routing kräver ofta en hög grad av automatisering av konfigurering i access switchen. Typiskt för de kommersiella verktygen är att utföra konfigurationen via kommandorader för att ställa in och ta bort konfigurationskommandon för tjänsterna. Waystreams switchar tillåter också att RADIUS används för att tillåta tjänster till anslutna slutanvändare.