Realtidsövervakning av IPTV trafik - RPM

En IPTV-ström sänds i realtid över ett bredbandsnät och även en liten störning märks snart hos en TV-tittare. Det innebär att ett nätproblem får större påverkan på en IPTV-tjänst än någon annan tjänst som levereras över bredbandsnätet. Detta är ett känt faktum hos kundtjänster och support-team.

Med nätverksprocessorerna i Waystreams produkter är det möjligt att övervaka och analysera IPTV-trafik i realtid med funktionen kallad RPM. Det ger support-teamen möjlighet att titta på sparad data utöver det som sker för stunden, och avgöra om det är några problem med en IPTV-ström i aktuell router.

Detta ger möjlighet till en effektiv felsökning och det kortar ledtider för felavhjälpning.

Utmaningen

En IPTV-tjänst är vanligtvis levererad som en MPEG-2 ström som bärs via IP multicast till TV-tittaren. Tappade paket i en MPEG-2 ström syns direkt på en TV som pixelfel och då slutkunden idag förväntar sig en perfekt bild på TV så resulterar pixelfel snart i ett samtal till kundtjänst. Problem av det här slaget är ofta oberäkneliga och det tar tid att hitta ursprunget till varför problemet uppstår.

Det finns normalt sett två möjligheter för operatörer att felsöka sådana typer av problem:

1 - Probe eller PC mjukvara

En speciell probe för datainsamling eller en mjukvara installerad på en PC är de vanligaste verktygen för felsökning av IPTV-problem. Dessa verktyg kan normalt ta in flera parallella strömmar och göra detaljerade analyser av MPEG-2 strömmarna.

Då dessa verktyg är avancerade blir de ofta dyra i inköp inkluderar inte sällan årliga licensavgifter. De har också nackdelen av att de behöver vara fysiskt placerade på det ställe där man vill göra felsökningen, vilket gör att de behöver skickas runt i nätet. Ofta behöver man analysera på flera ställen i ett nät för att säkerställa var felkälla finns. Det gör att felsökning kan ta tid, speciellt då dessa problem kan var oberäkneliga och bara dyka upp ibland.

2 - Central övervakning

En central övervakningsserver kan sättas upp för att samla in data från set-top-boxar. Varje enskild set-top-box kan också ha analysmöjligheter för att kunna presentera aktuell status och statistik för den TV-kanal som för tillfället är påslagen.

Med en sådan lösning kan IPTV-trafiken kontinuerligt övervakas hos varje enskild kund och därigenom går att dra slutsatser om det varit problem i olika delar av nätet eller varit problem med enskilda TV-kanaler.

Men det finns också utmaningar med denna typ av lösningar. Det är dels förhållandevis dyrt. Sedan finns svårigheter  i själva felsökningsförfarandet om det är en ”Open Access” baserad affärsmodell, där det är en tjänsteleverantör som äger set-top-boxen och en annan nätägare som ansvarar för nätinfrastrukturen. Som nätägare har du ingen möjlighet att felsöka i din avlämningspunkt. 

Lösningen

Med Waystreams routrar och switchar utrustade med nätverksprocessorer ges möjlighet till avancerad monitorering av flera TV kanaler/MPEG-2 strömmar på samma gång. Man får information om tappade paket, fördröjning och andra fel som kan störa TV-tittaren. Med denna funktion blir varje router eller switch en probe som kan samla och analysera data. Denna data kan sedan överföras till vanliga standardprogram och visas i grafer som tydliggör om det varit problem.

Det går också att sätta gränsvärden så att larm skickas om dessa överskrids. Det gör att man kan arbeta proaktivt med problem.

Med många samtidiga mätningar av en kanal i olika delar av nätet fås ett underlag att avgöra hur ett fel kan vara spritt. Har man dessutom en referensmätning nära källan till IPTV sändningen, så vet man om den inkommande signalen är bra.  

Jämfört med en probe som måste flyttas runt i nätet så sparas mycket felsökningstid genom att ha samma funktion inbyggd i nätutrustningen. Man kan dessutom proaktivt hela tiden övervaka kvaliteten på TV-sändningen.

RPM finns idag tillgänglig i MS4K, ASR6K OCH MPC480