Affärsverken uppgraderar 7000 kunder till 10 Gbit/s med Waystreams ASR8000

Affärsverken blir ett av de första bredbandsnäten i Europa som kommer kunna leverera 10 Gbit/s tjänster i stor skala till sina kunder tack vare Waystreams ASR8000 switch. I första etappen som startar i höst handlar det om uppgradering av ca 7200 anslutningar som därmed får möjlighet att surfa i upp till 10Gbit/s hastighet.

Affärsverken har sedan i somras utvärderat Waystreams nya 10Gbit/s ASR8000 switch och efter nödvändiga systemuppgraderingar är man nu redo att rulla ut det nya nätet i stor skala. Ett framtidssäkert FTTx-nät är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle. I och med att behovet av bredband med hög kapacitet ökar, så måste stadsnäten också uppgradera sina nät.

Waystreams partner NetNordic utses av Affärsverken i Karlskrona till partner för uppgraderingen.  

"Waystream uppfyllde alla de kriterier som vi kravställde på en tillverkare av en så pass viktig del av vårt stadsnät. Trenden hos oss är att trafiken i nätet stadigt ökar varje månad samtidigt som större krav ställs på nätet vad gäller tjänster, tillgänglighet och tillförlitlighet. Vi måste bygga en infrastruktur för alla typer av tjänster som möter framtidens behov i vår region. Waystream är rätt val för det", säger Jan Lindqvist, Stadsnätansvarig på Affärsverken i Karlskrona.

ASR8000 är Waystreams nya flaggskeppsprodukt. Den finns i modeller med 24 eller 48-portar med 10Gbit/s för anslutning av stadsnätskunder och varianter som även klarar ett utökat temperaturintervall. I kombination med lågenergi-optik levererar ASR8000 bland marknadens lägsta energiförbrukning vilket dessutom gör lösningen klimatsmart. ASR8000 är även anpassad utifrån kraven för rätt till avdrag på den svenska skatten på kemikalier i viss elektronik.

"Affärsverken i Karlskrona visar igen att man är pionjärer med ett innovativt och visionärt framtidstänk och en mycket viktig aktör i sin region. Med ASR8000 kommer man kunna leverera fantastiska tjänster till företag och privatpersoner, samtidigt som man får en tillförlitlig och stabil lösning för accessen som är enkel att underhålla och hantera. Det är ett framgångsrecept och vi ser nu fram emot vad vi nu kommer att bygga tillsammans", säger Susanne Torrbacka, t.f VD på Waystream AB.

Om Affärsverken

Affärsverken är en bred verksamhet med två gemensamma nämnare; hållbarhet och bra service. Affärsverken har elnätskunder i centrala Karlskrona kommun och garanterar att den el som levereras via nätet är godkänd enligt europeisk standard. Sedan avregleringen av elmarknaden 1996 har Affärsverken erbjudit elavtal till kunder över hela Sverige. Affärsverken har idag cirka 32 000 kunder och levererar cirka 800 GWh i olika avtalsformer. Affärsverkens el kommer framförallt från förnybara källor som till exempel solenergi, vindkraft, vattenkraft eller biobränsle. Från och med hösten 2012 levererar Affärsverken el från vårt eget kraftvärmeverk. Affärsverken är tillräckligt stora för att garantera säkra leveranser, men tillräckligt små för att kunna ge en personlig service till dig som kund.

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, t.f VD Waystream

Mobil: +46 (0)70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream

Waystreams vision är ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre. Waystream utvecklar därför produkter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399