Bokslutskommuniké januari-december 2019 - Årsavslut med all time high

Nettomsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 95 procent och orderingången gjorde det till Waystreams bästa kvartal genom tiderna. Den höga försäljningen beror bland annat på en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj. Även satsningen på Europamarknaden har varit rätt väg att gå där vi har lyckats knyta till oss nya partners att stödja vår försäljningsorganisation. Vi avslutade året med en stor order av vårt nya flaggskepp, ASR8048, som vi lanserade sommaren 2019. Nu möter vi 2020 med ny energi och framåtanda.
 

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december)

 • Nettoomsättningen ökade med 95% jämfört med samma period föregående år, 24 758 (12 680) tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 6 103 (-27 020) tkr för perioden.
  2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 tkr samt ett avgångsvederlag på 1 734 tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 626 (-21 645) tkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 198 (1 727) tkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,6 (-3,2) kr.

Helår 2019

 • Nettoomsättningen minskade med 6% jämfört med samma period föregående år, 65 662 (70 009) tkr.
 • Rörelseresultat uppgick till 9 735 (-30 965) tkr för perioden.
  2018 års siffra innehåller en nedskrivning på 20 937 tkr samt ett avgångsvederlag på 1 734 tkr. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 054 (-24 942) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 563 (3 378) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,0 (-3,7) kr
 • Ingen utdelning utgår för verksamhetsåret.

 

Vi gick hösten till mötes med fulltecknade orderböcker. Det var en välkommen sits som bidrog till att vi avslutade årets sista kvartal med strålande resultat, och siffror som talar sitt tydliga språk. I det som visade sig bli Waystreams bästa kvartal genom tiderna uppgick omsättningen till 24 758 tkr, en ökning med 95 procent från föregående års fjärde kvartal.  Rörelseresultat före avskrivningar räknat på helåret uppgick till 14 009 tkr, en förbättring från ett minusresultat förra året på -859 tkr. Vi har också kapat kostnader med 23 procent jämfört med förra året. Det positiva årsavslutet stödjer vår framåtanda och optimism under kommande tid, även om vi i vissa kvartal får skörda och i andra kvartal så.

Den nya produktportföljen som introducerades i början på sommaren röner stort intresse på både vår hemmamarknad och på våra utländska marknader. Nu fortsätter vi att leverera produkter till nya och befintliga kunder som önskar testa produkter i drift. En av de första att noggrant testa våra produkter var Affärsverken i Karlskrona, som är pionjärer med ett innovativt och visionärt framtidstänk och en mycket viktig aktör i sin region. De valde att uppgradera drygt 7 000 kunder till vår nya flaggskepp-switch, ASR8000. Med hjälp av våra produkter blir Affärsverken därmed ett av de första bredbandsnäten i Europa som kommer kunna leverera 10 Gbit/s tjänster i stor skala till sina kunder.

Också från Karlshamn Energi och Miljöteknik i Ronneby fick vi beställningar på den nya access-switchen ASR8000 som möjliggör för stadsnät och andra operatörer med fibernät att enkelt och kostnadseffektivt erbjuda tjänster med hastigheter upp till 10Gbit/s.

Vikten av att ha ett framtidssäkert FTTx-nät är någonting som både hushåll och företag förväntar sig i dagens uppkopplade samhälle. Alla företag behöver också se över hur de kan minska sina klimatutsläpp. Under kvartalet introducerade vi en serie lågenergi-SFP som innebär ett snabbt och enkelt sätt att minska utsläppen med uppemot 50 procent från aktiv utrustning i företagsnät, datacenter eller stadsnät för bredband. De ger verkliga besparingar i elförbrukningen i all nätverksutrustning där de används. Jag är stolt över att Waystream inte bara förvaltar utan driver utvecklingen genom att ständigt förbättra produkter som bidrar till en bättre miljö.  

Sammanfattningsvis har vi återkommit starkt efter ett sämre tredje kvartal. Inför 2020 utökar vi med ett försäljningsteam i Tyskland och vi tar också hjälp av en resurs som ska genomföra marknads- och kommunikationsaktiviteter och bidra till att positionera Waystreams inarbetade varumärke.

 

I slutet på året tecknade vi ett större ramavtal med en stor dansk operatör om uppgradering av kundanslutningar. Som vi nu vet ledde det till att det nya året inleddes med en order om 15 000 portar av vår nya flaggskeppsprodukt ASR8048 som vi lanserade sommaren 2019.

Vi ser fram emot ett spännande år 2020 där vi redan har många inbokade försäljningsaktiviteter.

Susanne Torrbacka

Tillförordnad VD

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf VD Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

 

Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399 

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl.08:30 CET.