Case Study 1: Waystreams MPC480 möjliggör uppgradering av indisk operatörs nätverkskapacitet

Den indiska operatören tillhandahåller Internet-tjänster till ca 40 000 slutanvändare (en mix av hushåll och företag) i en stad i östra Indien. Operatören har ett leverantörsförhållande till hundratals lokala kabeloperatörer (LCO). Dessa små kabeloperatörer är privatägda företag, ofta familjeföretag, som äger kabel-TV- och Internetinfrastrukturen i en byggnad eller ett kvarter. LCOn tillhandahåller alltså det lokala fysiska nätverket (inklusive aktiv utrustning) som kopplar in slutanvändarna medan Operatören levererar tjänsten till den enskilde slutanvändaren.

Utmaningar
Den indiska operatörens nätverk har en rad problem och utmaningar. Målsättningen är att göra nätet stabilt och framtidssäkert samt att kunna hantera en framtida kundtillströmning.  Nätverket behöver på ett övergripande plan uppgraderas och förbättras. Dessutom måste man adressera följande konkreta utmaningar:

  • Avbrott på fiberkablar och andra stabilitetsproblem påverkar kvalitet och tillgänglighet i nätverket negativt. Nätets struktur försvårar användning av tekniker för automatisk backup.
  •  Skalbarhet i centrala noder när tiotusentals slutanvändare är online samtidigt är inte tillräcklig. Nätet har växt ur den nuvarande lösningen.
  •  Ingen kontroll över LCO:ernas nätverk innebär att säkerhet, integritet och vanliga tekniker för separation av slutanvändare inte kan användas och därmed blir nätet sårbart.

Lösning
Waystream har valt att placera ett antal MPC480 som centrala noder i nätet för att möjliggöra en ny nätdesign. Med MPC480 får operatören ett bättre och mer ändamålsenligt nätverk samtidigt som man löser en rad av de utmaningar och problem som man haft, däribland:

Bättre prestandaMPC480 har en högre kapacitet och större minnesmängd än nuvarande lösning och därmed skapas förutsättning för att bygga ut och öka antalet slutanvändare.

Ny design ger stabilitetDet centrala nätet konverteras till en routad infrastruktur med automatisk backup vilket stabiliserar och minimerar inverkan av fiberavbrott och andra störningar. Dessutom inför man segmentering av nätet vilket gör det möjligt att isolera problem hos enskilda LCOer från att propagera och påverka andra delar av nätet.

Skalbarhet - Distribuering av redundant tjänstenodsfunktionalitet (sk. BNG)  i MPC480 förbättrar skalbarheten och tillgängligheten i nätet och ger förutsättning att växa antalet slutanvändare.


Vill du veta mer? Läs gärna det fullständiga kundcaset som är bifogat till detta e-mail (endast engelsk version) 

SAVE THE DATE! Den 26 januari kl. 10.00-11.00 har vi ett webinar om MPC480 (MPC480 Overview):

https://app.webinarjam.net/register/35919/729dda68a4

För mer information, vänligen kontakta: 
Johnny Hedlund, VD Waystream 
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29 
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream 
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden.

Denna information är sådan information som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 18:45 CET.