Delårsrapport januari-mars 2021 - 20 år i fibernätens framkant

Återigen är samtliga våra siffror mer positiva jämfört med samma period föregående år. Vår nettoomsättning, rörelseresultat, resultat efter skatt, vinst per aktie samt ett positivt kassaflöde visar att vi kan gå året till mötesmed tillförsikt. Årets första kvartal har återigen haft stort fokus på försäljning och på att upprätthålla bra marginaler, vilket lönat sig. Nu ser vi fram emot en än mer spännande framtid med fortsatt tillväxt där samhällsaktörers investeringar i digital infrastruktur kommer att fortsätta.

Första kvartalet (1 januari - 31 mars)

  • Nettoomsättningen ökade med 10% jämfört med samma period föregående år, 21 142 (19 253) tkr.
  • Rörelseresultat uppgick till 5 915 (1 838) tkr för perioden.
     
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 665 (1 366) tkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 837 (3 500) tkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,6 (0,2) kr.
 

 

Vi avslutade kvartalet med en stor affär i Norge, där Waystreams närvaro nu har förstärkts ytterligare. En befintlig kund lade genom vår norska partner NetNordic en order omfattande 300 stycken switchar. Ordern ska levereras under 2021 och består av ett stort antal av Waytreams flaggskeppsprodukt, accessswitchen ASR8048. Det är alltid glädjande när nöjda kunder lägger ytterligare order.

Under de senaste 20 åren har vi varit en del av den digitala utbyggnad som gjort att hela Skandinavien idag hör till de främsta inom Europa när det gäller höghastighetsbredband och fiber till hemmet. År 2001 föddes det företag som skulle komma att bli Waystream. Vår egen historia är så tätt sammanlänkad med internets att vi önskade oss en dialog med internetpionjärer av olika slag. Vad hände för 20 år sedan – och vad kommer hända de kommande 20 åren? Dessa samtal publiceras i form av en artikelserie; STAFETTEN en gång i månaden. Stafettlöpare med intressanta åsikter som redan finns att läsa är Anne-Marie Eklund Löwinder - internetpionjär, Patrik Fältström - teknikexpert, Fredrik Nyman – veteran inom fiberaccess och Johan Ullström - stadsnätsansvarig. Läs gärna med på www.waystream.com eller på våra sociala medier och kommentera gärna.

Årets första kvartal har haft stort fokus på försäljning och på att upprätthålla bra marginaler Nu ser vi fram emot en än mer spännande framtid med fortsatt tillväxt, både i Sverige och övriga Europa, där samhällsaktörers investeringar i digital infrastruktur kommer att fortsätta. Det ska tilläggas att den utdragna pandemin i viss mån påverkar även oss. Fraktpriserna har ökat och vissa produkter har fått längre leveranstid bland annat på grund av komponentbrist. Halvledarbranschen har gjort missbedömningar i den starka efterfrågan som vi nu ser. Vi har dock varit förutseende och motverkar detta genom att jobba med längre forecast-perioder för att vårt komponentbehov bättre ska kunna tillgodoses av våra underleverantörer. Med något enstaka undantag räknar vi därför med att kunna tillverka som planerat under året. På medarbetarsidan är vi tacksamma att vi alla såhär långt har varit förskonade för allvarlig sjukdom till följd av Covid-19.

Vår innovativa forskning och utveckling av hård- och mjukvara har på senare tid gått in i ett mer intensivt skede. Jag lovade en uppdatering om vad som hänt med det första forskningsprojekt, AI-stödd analys av statistiska data, som vi startade i maj förra året. Projektet avslutades strax innan utgången av mars. Det har bedrivits med stöd från Vinnova, och syftat på att undersöka hur vi med hjälp av maskininlärning skulle kunna underlätta drift och underhåll av våra kunders nät. Ett exempel är att kunna identifiera olika felfall i komplex- och varierande data för att t.ex. möjliggöra prediktivt underhåll. Projektet har bedrivits tillsammans med forskningsinstitutet RISE och stadsnätsoperatören Lunet och har givit lovande resultat. 

Vårt deltagande i forskningsarbete är dock inte slut med det. Nu har ett nytt forskningsprojekt tagit vid.  Vi kommer nu att arbeta vidare inom det paneuropeiska forskningsprojektet AI-NET-PROTECT, där vi tillsammans med ett konsortium bestående av ett 30-tal små och stora industriföretag, operatörer, forskningsinstitut och universitet är en del av ett större paneuropeiskt projekt inom tillämpad AI, AI-NET. Huvudsyftet med forskningsprojektet är accelerera digitaliseringen i Europa genom att bygga intelligent automatisering av nya och befintliga kommunikationsnätverk. Projektet startade i februari och kommer pågå under tre år.

Detta blir mitt sista VD-ord som tillförordnad, jag kommer fortsatt vara delaktig i bolagets tillväxtresa som vVD och CFO. Senast den 11 juni kan vi välkomna Fredrik Lundberg som ny VD. Han har varit styrelsemedlem i Waystream sedan 2019 och är därför redan väl bekant med bolaget.  Med sin bakgrund och erfarenhet från IT och telekom kommer han att förstärka teamet så vi står än bättre rustade för att möta den ökande efterfrågan och marknadens behov.

Glad vår!

/Susanne Torrbacka

För mer information kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD
Tel +46 (0) 70 553 20 20. E-post susanne.torrbacka@waystream.com

Susan Rose, Presskontakt
Tel +46 (0) 73 300 30 10. E-post susan.rose@waystream.com

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl.08:30 CET.