Waystream anlitar Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant.

Waystream Holding AB ("Waystream") har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB ("Mangold") om att Mangold ska agera likviditetsgarant för Waystreams aktie. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq First North regelverk kring likviditetsgaranti. Syftet är att främja aktiens likviditet och åtagandet startar måndag den 21 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanne Torrbacka, tf vd Waystream

Mobil: +46 (0) 70 553 20 20

Email: susanne.torrbacka@waystream.com 

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399