Waystream deltar i nytt europeiskt AI-forskningsprojekt

Pressmeddelande den 2 mars 2021: 

”Med det nya forskningsprojektet får vi möjlighet fortsätta utveckla våra idéer kring AI-användning och nästa generations bredbandsnät. Nu tillsammans med företag och organisationer i både Sverige, Tyskland och andra europeiska länder”. Det säger Johan Sandell, teknisk chef och ansvarig för forskningsprojektet från Waystreams sida.

Tillsammans med ett konsortium som består av ett 30-tal små och stora industriföretag, operatörer, forskningsinstitut och universitet är Waystream nu en del av ett större paneuropeiskt forskningsprojekt inom tillämpad AI; AI-NET. Huvudsyftet med forsknings-projektet är accelerera digitaliseringen i Europa genom att bygga intelligent automatisering av nya och befintliga kommunikationsnätverk.

”I Norden har vi en stark tradition av kreativitet och innovation. Vi på Waystream är stolta över att under de senaste 20 åren ha varit en del av den utbyggnad som satt Sverige bland de främsta inom Europa när det gäller höghastighetsbredband och fiber till hemmet. En sådan infrastruktur öppnar inte bara upp för möjlighet till hemarbete och distansundervisning, men även för kreativitet och innovation när det gäller digitalisering och utveckling av nya tjänster. Den innovationskraften vill vi vara med att skapa ännu bättre förutsättningar för genom det paneuropeiska forskningsprojektet AI-NET”, säger Johan Sandell och fortsätter:

”I slutänden handlar det om innovation i alla led. Både när det gäller vår utrustning, operatörens nät och de tjänster som tillhandahålls över nätet. För vår del handlar projektet bland annat om att utnyttja den kraft som finns i open-source-världen kombinerat med modularisering och virtualisering. Det handlar också om att använda AI och mer specifikt maskininlärning t.ex. för att fånga upp fel innan de påverkat slutkunden. För operatörens del kan det handla om möjligheten att kunna automatisera sina nät till en högre grad och att fritt kunna placera nätverksfunktioner på ett mer optimalt sätt. För tjänsteleverantören ger det tillgång till en säker, stabil, snabb och flexibel infrastruktur med vilken de kanerbjuda innovativa tjänster till slutanvändarna.”

Projektet startade i februari och kommer pågå under tre år. Det är ett så kallat flaggskeppsprojekt under CELTIC-NEXT, vilket är en organisation med syfte att främja samarbetsprojekt inom tele- och datakommunikation. CELTIC-NEXT är i sin tur en del av EUREKA nätverket för forskningssamarbete, vilket innefattar drygt 45 länder främst inom Europa. Den svenska grenen stödjs av Vinnova och bland deltagarna finns förutom Waystream med pågående samarbetsparters RISE och Lunet även Chalmers University of Technology, Clavister, FMV, Savantic och Telia.

För mer information vänligen kontakta:

Susanne Torrbacka, tf VD
Tel +46 (0) 70 553 20 20. E-post susanne.torrbacka@waystream.com

Susan Rose, Presskontakt
Tel +46 (0) 73 300 30 10. E-post susan.rose@waystream.com

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.com

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399