Waystream erhåller uppföljningsordrar till ett värde av 6,6 MSEK via sin partner Netnordic

Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AB i Sverige fått ett flertal uppföljningsordrar gällande accessutrustning. Det totala ordervärdet för dessa beräknas till cirka 6,6 MSEK. 

Accessutrustningen, bestående av ASR6000, MS4000 och tillhörande SFP:er, levereras omgående och ska användas i utbyggnaden av befintliga nät hos ett flertal av Netnordics kunder som levererar fiberbaserade bredbandsnätverk till hushåll och företag.

Bland kunderna som omfattas av affären finns:

-       Affärsverken, som äger, bygger och driver Karlskronas fiberoptiska stadsnät som når ut till 14 000 hushåll och företag i kommunen

-       Borås Elnät, som är ett kommunägt bolag som tillhandahåller ett fiberbaserat kommunikationsnät i Borås till vilket cirka 9 000 hushåll och 700 företag är anslutna

-       MittNät, som erbjuder fiberbaserat bredband i kommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Åmål

-       Vökby Bredband, som är en tjänsteleverantör och operatör som förser kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre med kommunikationstjänster via fiber

-       Öresundskraft, som svarar för utbyggnad och driften av stadsnätet i Helsingborg och Bjuv samt erbjuder tjänster via Höganäs Energi och Björnekulla IT

-       Pite Energi, som erbjuder bredbandsnät via fiber till företag, hushåll och offentlig förvaltning i Piteå kommun.

– Vi är såklart mycket glada över Netnordics och våra gemensamma kunders fortsatta förtroende. Vi har löpande levererat accessutrustning till dem i takt med att de utökat sitt fiberbaserade nätverk gentemot svenska konsumenter. I Sverige ser efterfrågan ut att även fortsättningsvis växa snabbt precis som i övriga Europa, säger Johnny Hedlund, VD på Waystream. 

Fibernät är den snabbast växande bredbandsteknologin i Sverige och Sverige är ett av sju länder inom Europa som idag har fler än 1 miljon fiberanslutningar. Enligt Heavy Reading beräknas antalet fiberanslutningar i Sverige öka till drygt 2,2 miljoner fram till 2019.[1]

I Europa förväntas marknaden för fiber att fördubblas under kommande år och fjolårets 31 miljoner anslutningar förväntas bli upp emot 62 miljoner inom 4 år. Det innebär att drygt 20 % av Europas hushåll kommer vara anslutna till fibernät år 2019 (FTTH/FTTB). [2]

För mer information, vänligen kontakta:
Johnny Hedlund, VD Waystream
Mobil: +46 (0) 734 – 38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.


[1] http://www.ftthcouncil.eu/documents/Reports/2015/Market_Forecast_December_2014.pdf

[2] European FTTH Forecast, 2014-2019 - Graham Finnie, Analyst at Large, Heavy Reading