Waystream inleder hösten i högt tempo

Även om sommaren har dröjt sig kvar så är det tydligt att semestrarna är över och det är ett högt tryck på flera fronter här på Waystream. Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra produkter både här i Sverige och utomlands och vi har under månaden jobbat med flera intressanta potentiella installationer.

Häromveckan kom det till exempel glädjande nyheter när vi fick in tre nya ordrar, till ett sammanlagt värde av 2,6 MSEK, via vår partner NetNordic här i Sverige. Denna gång var det tre olika stadsnät, som alla är kunder till oss sedan tidigare, som ger oss förnyat förtroende i deras fortsatta utbyggnad. Vi är stolta över våra goda och långa kundrelationer och det är med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att vi är med och bidrar till att allt fler i Sverige får tillgång till snabbt, framtidssäkert och stabilt bredband via fiber.

På tal om långa och stabila kundrelationer kunde vi också berätta om att Energi Fyn i Danmark återigen har köpt accessutrustning av oss för nybyggnation av nät. Energi Fyn har en stor kundbas och är etablerat på en för oss mycket intressant marknad; fiber är den bredbandsteknologi som växer absolut fortast i Danmark. Under 2015 ökade det totala antalet bredbandsabonnenter via fiber med 13,5 procent i landet, vilket motsvarar cirka 54 000 nya fiberabonnenter.

Vi har också ökat vårt fokus på den internationella marknaden. Vi har rekryterat Ulrich Hammerschmidt som Country Manager för DACH-regionen, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz. Med hjälp av Ulrich kompletterar vi vårt sätt att bearbeta den viktiga tyska marknaden. Tyskland är en stor och viktig marknad och räknas som Europas största bredbandsmarknad och den fjärde största i världen vilket innebär att det därför är av yttersta vikt att ha en egen dedikerad kontaktyta mot den marknaden med förhoppningen att kunna dra nytta på de möjligheter som finns där.

Vidare har vi tagit ett antal steg framåt i Malaysia. Tillsammans med vår partner, som vi har utökat vårt samarbete med, fick vi vår första order, om än en mindre sådan. Den malaysiska marknaden känns spännande och vi jobbar nu med en rad olika case som känns lovande. Det finns helt klart en potential och det satsas mycket på utbyggnad av snabbt bredband i många olika delar av landet.

I förra veckan var jag på Terminsstart Telekom, vilket är ett forum som arrangeras av Telekomnyheterna. Dagen startade med de stora penseldragen från Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker, som pratade bland annat om EUs reglering av nätneutralitet. Min egen observation från detta är att EU gör det enkelt för sig genom att hålla fast vid neutraliteten i regleringar. Verkligheten är dock mer komplex då en allt större del av intäkterna från internettrafik idag hamnar i händerna på olika tjänsteleverantörer som åker gratis genom nätet, det vill säga så kallade OTT-tjänster (over-the-top) såsom Netflix och Spotify. Balansgången för politikerna är å ena sidan att internet ska vara öppet och tillgängligt för alla vilket innebär lika villkor för all trafik och å andra sidan att man behöver få även privata ägare att vilja investera miljardbelopp i att bygga infrastruktur. Om de senare inte tillåts vara del av det ekonomiska flöde som OTT-tjänster genererar kan man undra varifrån incitamentet att bygga nät ska komma ifrån?

Dagen innehöll också anföranden från exempelvis Telia, som ska bli kundbesatta, och Stockholm Stad, som har som ambition att bli den smartaste staden, till en spaning om att en konsolidering i marknaden börjar skönjas med transaktioner som ComHems förvärv av Boxer och Tele2s förvärv av TDC. Intressant var också tesen om de dolda företagskunderna, där NEPA, som är ett undersökningsföretag, menade att vi i Sverige har ett mycket stort mörkertal avseende företagstjänster då många små bolag ansluter sig via privattjänster istället.

I oktober ska vi att vara med på Broadband World Forum, som är en de viktigaste globala mötesplatserna för vår bransch, när det går av stapeln i London. På Broadband World Forum träffas alla de största kabel-, mobil- och fastteleoperatörerna samt de främsta teknikbolagen för att diskutera framtidens bredband. Vårt fokus där kommer att vara att träffa befintliga och potentiella kunder och samarbetspartner. Vi passar också på att testa ett nytt grepp vad det gäller att marknadsföra oss på mässan. Vi har ingått ett partnerskap med arrangörerna vilket innebär att Waystream ska säkerställa att alla besökare får tillgång till snabbt och pålitligt internet under konferensen. För oss innebär det att vi får ut vårt namn till alla besökare samtidigt som vi också får viktig information, inklusive kontaktinformation, till besökarna eftersom de måste logga in via oss.

Med vänliga hälsningar,

Johnny Hedlund, VD

For more information, please contact:
Johnny Hedlund, CEO Waystream
Mobile: 46 (0) 734-38 23 29
Email: johnny.hedlund@waystream.com

About Waystream
Waystream develops and sells high-quality and advanced digital infrastructure, such as routers and switches. With our products and expertise, we make it possible for telecom operators and service providers to offer reliable and user-centric network services with the best features. Our products are smart, simple to configure and maintain, and are designed to create the best end user experience.

The company is listed on the NASDAQ OMX First North stock exchange, under the WAYS ticker. Waystream's Certified Advisor is Avanza Bank (www.avanza.se).