Waystream publicerar årsredovisning för 2015

Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Årsredovisningen för 2015 finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Torrbacka, CFO
Telefon: 08-56 26 94 50
E-post susanne.torrbacka@waystream.com

Om Waystream
Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, av högsta kvalitet. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är Avanza Bank.