Fibra - stort nät med liten organisation

Stadsnätet Fibra som täcker en stor del av Mälardalen, ungefär 10 mil väster om Stockholm är det största regionala stadsnätet i Sverige. Med över 90,000 aktiva portar räknas nätet till ett av de bästa i världen.

Fibras historia börjar 1999 när nätet började byggas i Västerås. Waystream har varit en del av Fibra i mer än 15 år. Nätet drivs som ett öppet stadsnät vilket innebär att de anslutna användarna fritt kan välja bland över 110 tjänster för Internet, telefoni och TV från ett stort antal tjänsteleverantörer.

Att driva ett stadsnät över en så stor geografisk yta med hundratals noder och tusentals switchar och med en mix av stad och land skapar många utmaningar. I kombination med ett behov att ha en effektiv och slimmad organisation innebär det att en hög grad av automatisering är nödvändigt tillsammans med ett tillförlitligt nät som är enkelt att drifta. Det självklara valet är Waystream.

För Fibra har de operationella kostnaderna varit avgörande för att nå ett positivt EBITDA resultat. Samtidigt krävs att de tjänster som levereras i nätet är av hög kvalitet för att attrahera slutanvändare och tjänsteleverantörer. Idag finns alla nationella och flera lokala tjänsteleverantörer i nätet där de erbjuder ett brett utbud av tjänster. Fibras framgång blev uppenbar för de omgivande kommunerna och det har fått flera omgivande kommuner och energibolag att gå med i Fibra och därmed expandera nätet i hela regionen.

För att minimera de operationella kostnaderna har Fibra valt en lösning som automatiskt och direkt aktiverar tjänster i nätet utifrån de val varje användare gör.  Därutöver är nätets arkitektur utformad för att vara tillförlitlig, skalbar och enkel att drifta. Det innebär att lösningen använder routing-teknologi hela vägen ut i accessen. Den routade arkitekturen möjliggör hög tillgänglighet med redundanta anslutningar vilket minimerar nertiden till och med ute på landet när avbrott i fibernätet uppstår. Dessutom innebär en routad arkitektur att flera av de problem med VLAN numrering och skalbarhet för MAC-addresser som ofta drabbar stora nät helt kan undvikas. Felsökning av nätet är mycket enklare vilket sparar tid för driftsteknikerna och leder till ökad kundnöjdhet.

Nätet använder Waystreams ASR 6000 switchar. Varje switch fungerar som en BNG och styr tjänsten direkt i accessen. Nätverksprocessorn som ingår i ASR 6000 ger unika funktioner att styra trafik och leverera tjänster med bästa möjliga användarupplevelse. Samtidigt har nätet funktioner för att både leverera bredband till privatbostader och företagstjänster inklusive lager 2 konnektivitet mellan portar i nätet.

Fibra är nu inne på tredje generationen av Waystreams access switchar och Fibras framgångar har rönt eko ute i världen. Nätet har fått internationell uppmärksamhet och prisbelönats. Fibra har varit pionjärer för vad som idag är den väletablerade modellen av  öppna stadsnät och man har visat att FTTH-utrullning kan göras kostnadseffektivt både i stad och på landsbygd med ett litet men effektivt team som levererar tjänster med hög kvalitet till alla anslutna användare.