Strömsnål optik - rädda planeten en länk i taget

Waystreams strömsnåla SFP moduler använder upp till 67% mindre energi för samma funktion jämfört med standard-SFP, men de fungerar lika bra! De strömsnåla SFP kan användas i alla nät med fiber, t. ex datacenter, stadsnät, företagsnät med flera.

Den minskade strömförbrukningen innebär stora kostnadsbestparingar för driften av den aktiva utrustningen i nätet eftersom det leder till sänkta elkostnader och mindre behov av kylning. Minskad elförbrukning innebär också minskade utsläpp av växthusgaser!

Image removed.

EXEMPEL

Enligt Eurostat så var industring pris per kWh för elektricitet i Tyskland 0.14€ år 2016. Det genomsnittliga utsläpped av koldioxid (växthusgas) per kWh i Tyskland uppgick till ca 400g enligt electricitymap.org.

Detta innebär att ett nätverk med 10,000 fiber-anslutna bredbandskunder skulle minska sin elförbrukning med upp till 61,000 kWh vilket motsvarar en besparing på över 9,000€/år. Dessutom skulle nätverket minska utsläpp av koldioxid med upp till 24 ton varje år vilket minskar bidraget till den globala uppvärmningen.

Ovanpå detta innebär den minskade elförbrukningen också att mindre värme genereras av utrustningen. I noder med aktiv kylning, t.ex datacenter eller områdesnoder, innebär det även minskade kostnader för kylningen och ett förbättrat klimat på noden.

 

De strömsnåla SFP modulerna finns tillgängliga i följande varianter

  • 1Gbit/s bidirectional 1310/1550nm  (SPF-1000BASE-BX20-D1550LCP, SFP-1000BASE-BX20-U1550LCLP)
  • 1Gbit/s 20km single mode 1310nm (SFP-100BASE-LX20-MLP)
  • 10Gbit/s 20km single mode 1310nm (SFP-10GE-LR20LP)

De strömsnåla SFP modulerna från Waystream förbrukar så lite som 0.3W jämfört med en standard-SFP vars förbrukning är ca 0.8-1W. Detta medför en signifikant minskning i elförbrukningen. För en 24-portars access-switch kan den totala förbrukningen minska med 20-25% om Waystreams strömsnåla SFP används istället för standard-SFP.

De strömsnåla SFP modulerna sparar pengar på elräkningen och bidrar till en bättre värld!