Switcharna 7300 och 7100 väcker nytt liv i kopparfastighetsnät - ökar kapaciteten upp till 2,5Gbit/s

Vi bygger framtidens nät! Nu kan du behålla ditt kopparfastighetsnät och samtidigt maximera kapaciteten och tillgängligheten. Med Waystreams nya produkter kan fastighetsägare uppgradera befintliga kopparfastighetsnät upp till 2,5Gbit/s utan att behöva byta ut kablaget. 

Efterfrågan på bredband ökar kontinuerligt. Vi e-handlar, har videomöten, studerar, kollar på film, tar läkarbesök och mycket mer från våra hem och allt måste ske med hög tillgänglighet och kvalitet. Tyvärr inte alla fastigheter och fastighetsnät i dagsläget möta dessa krav på grund av gammal teknik. 
Sverige var tidigt ute med fiberutbyggnaden runt millenniumskiftet. Av kostnadsskäl var det vanligt att man drog Ethernet-kopparkablage i fastighetsnäten samtidigt som man la fiber i marken. Dessa fastighetsnät har idag sina kapacitet- och tillgänglighetsbegränsningar. 

Vilka alternativ finns?
Så vad finns det för alternativ för fastigheter med äldre utrustning och utgående leverantörsavtal? 
En lösning är att riva ut kopparfastighetsnäten och ersätta dem med fiber. Det är en framtidssäker men samtidigt dyr och tidskrävande lösning som påverkar slutkunderna. 

Ett annat alternativ är att enbart byta switchen i källaren! Med Waystreams produkter är det nu möjligt att erbjuda hastigheter upp till 2.5G/bits-hastighet till varje lägenhet/företag med befintlig infrastruktur. Med ett utbyte av switch-hårdvaran kan man möta kundernas och marknadens krav de närmsta 5–10 åren. 

Varför behövs ett snabbare nät? 
Därför att näten spelar en nyckelroll i att bära all kommunikation. Idag utgör video merparten av bandbredden. Så hur mycket är tillräckligt? Mer än en gigabit. För det handlar inte endast om att kolla på strömmade videos, det handlar lika mycket om det vi människor ogillar mest; att vänta! Vi är otåliga. Vi vill inte vänta på att ladda ner dokument eller ta emot mejl. Därför måste näten skalas upp. Nya tekniker gör det möjligt att köra snabbare på vanligt Ethernet. 

Det är en enkel manöver att byta ut fastighetens switchar och väcka nytt liv i kopparfastighetsnätet. Vill du veta precis hur lätt det är så kontakta sales@waystream.com 


Fakta:
Waystreams nya 7300-serie har 24 eller 48 portar som stödjer den nya standarden. Det innebär att portarna kan fungera I hastigheterna 10/100/1000/2500 Mbit/s över vanligt Ethernat Cat.5e eller bättre kablage. Upplänkarna på de nya MS7300-switchar stödjer 10 och 25Gbit/s. Standarden är kompatibel med befintliga datorer, routrar och switchar.
Nyfiken? Kontakta oss på sales@waystream.com eller ring 08-562 694 50 så berättar vi mer.