Tysklands fiberkung

Tysklands Dr. Stephan Albers, VD 

Frågan från Mikael Ek, VD Stadsnätsföreningen till hans tyska motsvarighet, Dr Stephan Albers, BREKO i Tyskland

I Sverige har vi haft ”fiberfeber” i flera år, där både hushåll och företag efterfrågan på fiberanslutning. Vad ser du som det enskilt viktigaste försöket att skapa en motsvarande efterfrågan i Tyskland?

Dr Stepan Albers svarar:
Coronaviruspandemin har gjort medborgare och företag i Tyskland mer medvetna om en effektiv digital infrastruktur. Fiberutbyggnad är nu ett hett ämne i det offentliga samtalet, och efterfrågan från samhället och näringslivet ökar. Vi har också äntligen övervunnit frågan om vektorering, det vill säga att förlänga livslängden för befintliga kopper-nätverk i Tyskland. Detta har nu öppnat dörren för övergången till fiber.”

7 andra frågor som jag vill ställa dig:

Hur ser du på digitaliseringen av Tyskland mot bakgrund av tjänsteerbjudanden till samhället? Är fiber en viktig drivkraft? 

”Tyskland måste bli mer agilt och mer digitalt på många områden. Till exempel behöver Tyskland komma ikapp inom digital utbildning, digital administration och digitala hälsolösningar. Vi behöver bli modigare i att använda digital teknik för viktiga problemlösningar. För att kunna utnyttja digitaliseringens potential och möjliggöra utveckling av innovativa digitala tjänster behöver Tyskland den bästa möjliga digitala infrastrukturen. Det betyder framtidssäkrade fibernät som betjänar varje byggnad och hem. Med omfattande fibernätverk som livslinje för digitalisering, strävar vi efter att göra Tyskland till en mer attraktiv plats för affärer och skapa grunden för mer lättillgängliga levnads- och arbetsförhållanden både i städerna och runt om i hela landet.” 

Hur ser du på diskussionen om ”öppna nätverk” (den svenska modellen) där varje leverantör har lika möjligheter och förutsättningar?

”Detta är också en viktig fråga i Tyskland. Open access-företag blir allt viktigare på den tyska fibermarknaden. Istället för att överbygga befintliga eller planerade fibernätverk är opartiska samarbetsmodeller en nyckel till snabbare distribution. I Tyskland ser vi till exempel hur samarbetsmodeller mellan kommunala verktyg och privata nätoperatörer växer fram. ”

Hur går dina tankar om attityden till fibernätverk - har det förändrats de senaste åren? Kanske på grund av pandemin? Fram till nu fanns det en attityd att "det behövs inte". Nu i den pågående post-pandemiska eran, undrar alla varför de inte redan har fiber? Stämmer det?

“Absolut. Attityden har förändrats fundamentalt de senaste åren såväl i politiken som i samhället i stort och också bland företag. Den tydliga fokusen är att uppnå fiberdistribution så snabbt som möjligt. Coronaviruspandemin har förstärkt denna trend ytterligare och betonar vikten av stabil, säker och högpresterande internetanslutning.”

Arvet från CU-nätverk; coax, telefon (xDSL) är fortfarande i använding. Varför är det så?

”Fibernätets täckning nådde 15% i mitten av 2020. VDSL- och koaxnätverk är alltjämt till stor del relevanta eftersom många hushåll fortfarande inte har någon möjlighet att byta till fiberanslutning. Vi ser dock att det finns en omprövning bland företag som är beroende av koppar- och coaxnätverk. Deutche Telekom (DT), till exempel, förlitar sig nu också på fiberutbyggnad. Denna utveckling är ett resultat av ökad konkurrens som i stor utsträckning leds av fibernätoperatörer representerade i BREKO, vilket i slutändan medför en strategisk förändring i beteendet hos DT. ”

Det finns många olika aktörer i Tyskland; DT, Vodafone, SW etc. - hur tror du att samarbetet mellan dem fungerar och har fungerat? Vilken roll spelar BREKO för att "samla alla runt samma bord" och ta ansvar för samhällets infrastruktur – så som det görs för autobahns och el?

“Samverkan är för närvarande i allas medvetande. Inget företag, oavsett storlek, kommer att kunna bygga ett rikstäckande fibernät i Tyskland på egen hand. För att uppnå detta behövs alla nätoperatörers gemensamma ansträngningar. Bara i BREKO allena arbetar mer än 220 telenätoperatörer för att påskynda utbyggnaden av fiber i Tyskland. Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen för medborgare och företag är en stor utmaning som våra medlemmar står inför. Vi vill distribuera så snabbt som möjligt, men som med alla infrastrukturprojekt kommer det inte att ske över en natt. Vi kommer att behöva arbeta med det flitigt de närmaste åren.”

Hur ser du på utvecklingen av tjänster, internet kontra högvärdiga tjänster för medborgarna? Som t ex digitalt övervakad äldreomsorg.

“Vi kommer att se en hel del ny utveckling inom digitala applikationer de närmaste månaderna och åren. De största utmaningarna i vår tid, nämligen coronaviruspandemin och klimatkriserna, är också drivkrafter för digitalisering. Övergången till en mer hållbar och grön framtid kommer bara att lyckas med hjälp av digital teknik. Tyskland måste äntligen bli en digital nation som inte bara använder dessa tjänster utan också förnyar dem.”

Regeringen investerar mycket i FTTH-expansionen. Vad är syftet och målen? Om "värdefulla tjänster" för hushåll ökar, krävs anslutningar med högre tillgänglighet / säkerhet / prioritet / kvalitet än företagstjänster. Vad ser du på det?

”Det politiska målet är att bygga ett rikstäckande fibernät i Tyskland. Frågan är om mer statlig finansiering bidrar till att uppnå detta mål snabbare. Vi har en mycket kritisk inställning till detta. Det finns redan tillräckliga monetära medel tillgängliga genom många investerare som pensionsfonder, försäkringsbolag och finansiella aktörer på marknaden. Nätoperatörer representerade i BREKO kommer att investera mer än 20 miljarder euro i fiberdistribution enbart under de närmaste åren. Offentlig finansiering är användbar som ett kompletterande verktyg endast i de fall där marknadsbaserade investeringar genom privata fonder inte är genomförbara. Dessa fall inkluderar till exempel områden där internetförsörjningen är särskilt dålig och där det inte finns någon kommersiellt hållbar ekonomisk grund för utbyggnad av fiber under kommande år. Det snabbaste sättet för oss att nå vårt mål är genom ett meningsfullt och kompletterande samspel mellan marknadsbaserade privata investeringar och kompletterande offentlig finansiering vid behov.”