Utbildning

Vi erbjuder specifika utbildningstillfällen för olika kompetensområden såsom nätverkstekniker, driftstekniker eller nätverksarkitekter. 

Under utbildningen skapas insikt i hur man på bästa sätt kan använda våra produkters olika verktyg och funktionalitet.

Bästa möjliga nytta av utbildningen fås genom att den anpassas till hur kunden planerat att bygga och driva sitt nätverk.

För mer information, kontakta Sales.