Delårsrapport januari-juni 2021

Waystream hade ett stabilt och lönsamt andra kvartal 2021 med god kostnadskontroll samtidigt som vi fortsatt att vinna nya affärer både i Sverige och internationellt. Nettoomsättningen för andra kvartalet minskade med 4,6% till 26 126 (27 373) tkr, samtidigt som lönsamheten förbättrades. Bruttoresultatet ökade med 8,8% till 18 162 (16 688), rörelseresultat med 4,5% till 6 255 (5 985) tkr och nettoresultat med 5,9% till 4 902 (4 627) tkr.

För årets första 6 månader ökade nettoomsättningen med 1,4% till 47 268 (46 626) tkr samtidigt som bruttoresultatet ökade med 17,3% till 34 274 (29 212) tkr, Rörelseresultat förbättrades med 4,5% till 6 255 (5 985) tkr och nettoresultat med 59,6% till 9 567 (5 993) tkr. Vi kommer fortsätta jobba för tillväxt och bibehållen lönsamhet.

Sammanfattning andra kvartalet (1 april – 30 juni)

 • Nettoomsättningen minskade med 4,6% till 26 126 (27 373) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 8,8% till 18 162 (16 688) tkr
 • Rörelseresultatet ökade med 4,5% till 6 255 (5 985) tkr
 • Nettoresultatet ökade med 5,9% till 4 902 (4 627) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 5 237 (3 665) tkr
 • Resultatet per aktie var oförändrat 0,6 (0,6) kr

Sammanfattning första sex månaderna (1 januari – 30 juni)

 • Nettoomsättningen ökade med 1,4% till 47 268 (46 626) tkr
 • Bruttoresultatet ökade med 17,3% till 34 274 (29 212) tkr
 • Rörelseresultatet ökade med 55,5% till 12 170 (7 823) tkr
 • Nettoresultatet ökade med 59,6% till 9 567 (5 993) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 21 074 (8 191) tkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,2 (0,7) kr
 

VD Fredrik Lundberg kommenterar kvartalet
 

Waystream hade ett stabilt och lönsamt andra kvartal 2021 med god kostnadskontroll samtidigt som vi vunnit nya affärer både i Sverige och internationellt. Trots att vår nettoomsättning sjönk med 4,6% jämfört med vårt andra kvartalet 2020 år förbättrade vi vår lönsamhet. Bruttoresultatet förbättrades med 8,8%, rörelseresultat med 4,5% och nettoresultat med 5,9%. Andra kvartalet 2020 var ett rekordkvartal för Waystream. Att vi nästan når upp till samma nettoomsättning andra kvartalet 2021 är ett styrkebesked.   För årets första 6 månader ökade nettoomsättningen med 1,4% samtidigt som bruttoresultatet förbättrades med 17,3%, rörelseresultat med 55,5% och nettoresultat 59,6%. Vi är nöjda med både andra kvartalet och årets första 6 månader 2021. Vi kommer att fortsätta jobba med samma agenda mot tillväxt med god lönsamhet både i Sverige och utomlands. Vi har under första halvåret bland annat välkomnat RegioNet som en ny kund i Tyskland, fått förnyat förtroende från Kabelnoord, en av de större kabel-TV operatörerna i Nederländerna, samt vunnit affären med ett av de större bredbandsnäten i Sverige, Utsikt Bredband. Det är viktigt för oss att behålla våra befintliga partners och kunder samtidigt som vi fortsätter att ta nya kunder både på vår hemmamarknad och internationellt. Covid-19 och de reserestriktioner som varit i Europa under de senaste 1,5 åren har påverkat vår möjlighet att träffa nya kunder fysiskt. Det hoppas vi kunna återgå till i större utsträckning framöver. Våra produkter är efterfrågade på marknaden och vi fortsätter att ta marknadsandelar. Det är viktigt att vi gör det med konkurrenskraftiga produkter, god lönsamhet och hög kundnöjdhet för fortsatt expansion framöver.

Den 11 juni tillträdde jag som VD för Waystream efter två år som styrelseledamot. Jag är oerhört förväntansfull inför att fortsätta vår tillväxtresa både i Norden och i övriga Europa. Jag vill även tacka Susanne Torrbacka för hennes tid som tf. VD. Det känns väldigt bra att Susanne fortsätter i rollen som ekonomichef och vVD så att vi tillsammans med övriga anställda på Waystream kan fortsätta skapa innovativa, hållbara och lönsamma produkter och tjänster åt våra kunder i Sverige och internationellt.

Tack också till alla aktieägare som investerar i Waystream och fortsätter tro på oss och våra produkter. Min ambition är att bolaget ska ge en god långsiktig avkastning.

Trevlig sommar!

Fredrik LundbergVD

OBS! Ni hänger väl med i Stafetten? Artikelserien är ett sätt att uppmärksamma våra 20 års erfarenhet i fibernätens framkant. Vi har intervjuat många av millennieskiftets namnkunniga personer för att få deras syn på digitaliseringen och näten. Nu tar vi ett uppehåll i juli, men läs gärna intervjuarna så är ni uppdaterade lagom till nästa avsnitt i augusti, där Jonas Birgersson ger sin syn på bredband till folket. https://www.waystream.com/sv/solution/stafetten

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg, VD
Tel +46 (0) 70 509 27 76. E-post fredrik.lundberg@waystream.com

Susan Rose, Presskontakt
Tel +46 (0) 73 300 30 10. E-post susan.rose@waystream.com

Om Waystream

Waystream är ett svenskt bolag som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda snabba och tillförlitliga tjänster till användaren. Läs mer på  www.waystream.comBolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Adviser är FNCA Sweden AB. info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399

Denna information är sådan som Waystream Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl.08:30 CET.