Nyheter

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter och event.

Press

2024.05.16 – Sammanfattning första kvartalet   Nettoomsättningen ökade med 16,7% till 35 460 (30 380) tkr Bruttoresultatet minskade med 11,7% till 16 444 (18 624) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade till -1 470 (1 973) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -1 911 (354) tkr Rörelsemarginalen uppgick till -5,4 (1,2) % Nettoresultatet minskade till -1 717 (295) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 844 (1 668) tkr Minskat varulager med 13 MSEK till 47 MSEK Resultatet per aktie uppgick till -0,21 (0,04) kr  

Press

2024.03.28 – Pressmeddelande den 28 mars 2024 Skellefteå Kraft har valt Waystream som leverantörer av access-switchar när de nu ska uppgradera sitt fibernät till nästa generation. Ordervärdet landar mellan 16-18 MSEK.

Press

2024.03.26 – Waystream fortsätter att utöka sitt partnernätverk i en stadig takt. Det senaste tillskottet är det danska företaget Infowise.

Press

2024.03.18 – Aktieägarna i Waystream Group AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2024 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2024.02.19 – Pressmeddelande 19 februari 2024 Waystream välkomnar den nya kunden Bjäre Kraft som lägger sin första order på ca 50 access-switchar samt tillbehör.

Press

2024.02.15 – Sammanfattning fjärde kvartalet• Nettoomsättningen minskade med 61,8 % till 18 293 (47 916) tkr • Bruttoresultatet minskade med 53,4 % till 12 146 (26 082) tkr • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 129,7 % till -2 937 (9 886) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 155,7 % till -4 555 (8 179) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 146,5 % till -3 992 exklusive KPO*(8 582) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till -24,9 (17,1) % • Nettoresultatet minskade med 162,4 % till -4 025 (6 449) tkr • Nettoresultatet minskade med 150,5 % till -3 462 exklusive KPO*(6 852) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 122 (5 983) tkr • Resultatet per aktie uppgick till -0,5 (0,80) kr Sammanfattning helår 2023• Nettoomsättningen minskade med 27,9 % till 100 036 (138 700) tkr • Bruttoresultatet minskade med 28,1 % till 62 832 (87 340) tkr • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 95,8 % till 1 388 (32 796) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 119,4 % till -5 082 (26 188) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 110,7 % till -2 836 exklusive KPO* (26 591) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till –5,1 (18,9) % • Nettoresultatet minskade med 123,4 % till -4 813 (20 557) tkr • Nettoresultatet minskade med 112,2 % till -2 567 exklusive KPO* (20 960) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 993 (10 095) tkr • Resultatet per aktie uppgick till -0,60 (2,55) kr • Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas till kommande bolagsstämma

Press

2024.02.14 – Waystream utökar sitt partnernätverk och adderar nu Vinnergi som återförsäljare för marknaderna Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien och Spanien. Vinnergi Systems, tidigare Maintrac, är en systemintegratör som levererar både hårdvara, system och drifttjänster till stadsnät, operatörer och företagskunder.

Press

2023.12.20 – Pressmeddelande den 20 december 2023 DNA Plc, Telenors dotterbolag i Finland, har lagt en order på access-switchar till ett värde av ca 20 miljoner kronor. Produkterna ska levereras löpande till och med augusti 2024.

Press

2023.12.11 – Pressmeddelande den 11 december 2023 Under året har Telenor Group haft en upphandling för en ny leverantör av accesswitchar till deras verksamhet DNA i Finland. Waystream blev den utvalda leverantören för att hjälpa dem bygga nästa generations fibernät och har nu skrivit ett ramavtal som gäller till 31 december 2028.

Press

2023.11.24 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 24 april, 2024.

Press

2023.11.08 – Stadsnätet Stadtwerke Soest har lagt en första order till ett värde av drygt 1.500.000 SEK.

Press

2023.10.19 – Sammanfattning tredje kvartalet Nettoomsättningen minskade med 26,8% till 26 808 (36 604) tkr Bruttoresultatet minskade med 26,0% till 17 518 (23 687) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 72,0% till 2 902 (10 379) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 84,9% till 1 285 (8 529) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 78,3% till 1 847 exklusive KPO*(8 529) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 4,8 (23,3) % Nettoresultatet minskade med 88,7% till 751 (6 662) tkr Nettoresultatet minskade med 80,3% till 1 313 exklusive KPO*(6 662) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 186 (7 257) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,83) kr Sammanfattning de första nio månaderna Nettoomsättningen minskade med 10,0% till 81 743 (90 784) tkr Bruttoresultatet minskade med 11,7% till 50 686 (61 258) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) minskade med 81,1% till 4 325 (22 910) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 102,9% till -527 (18 009) tkr Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 93,6% till 1 156 exklusive KPO* (18 009) tkr Rörelsemarginalen uppgick till -0,6 (19,8) % Nettoresultatet minskade med 105,6% till -788 (14 108) tkr Nettoresultatet minskade med 93,7% till 895 exklusive KPO* (14 108) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 115 (4 112) tkr Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (1,75) kr

Press

2023.10.04 – Pressmeddelande den 4 oktober 2023 COM-IN är en telekommunikationsoperatör som bygger sitt eget fibernätverk i Ingolstadt, Bayern i södra Tyskland. De har ca 19.000 hushåll och ca 1000 företagskunder i sitt nät. Efter noggranna tester har de nu valt Waystream som sin nya leverantör.

Press

2023.09.21 – Waystream får en ny kund i GavleNet, som nu lägger sin första order på drygt 60 accesswitchar samt tillhörande Ultra Low Power SFP:er*.

Press

2023.09.14 – Dalarnas största kommunikationsoperatör Kurbit fortsätter att uppgradera sitt nät och inom sju år är ambitionen att alla accesswitchar ska vara utbytta till svenska Waystream. Nu lägger de ytterligare en beställning på drygt 100 switchar.

Press

2023.09.07 – Pressmeddelande den 7 september 2023 Telia Estland har lagt ytterligare en beställning hos Waystream för leverans under Q3, denna gång till ett värde av ca 1.500.000 SEK. 

Press

2023.08.31 – Pressmeddelande den 31 augusti 2023 Waystream ökar fokuset på DACH-marknaden (Tyskland, Österrike och Schweiz) genom att addera den nya återförsäljaren K-Businesscom som har verksamheter i Tyskland, Österrike och Schweiz. K-Businesscom såg Waystream som en ”perfect match”, då hållbara och högkvalitativa lösningar blir ett allt vanligare krav från stadsnät och operatörer i regionen.

Press

2023.08.24 – Pressmeddelande den 24 augusti 2023 För att tillgodose fler kunders behov, adderar Waystream återförsäljaren Transtema på den svenska marknaden. Transtema har under en längre tid sett en ökad efterfrågan av svensktillverkade produkter bland sina befintliga kunder. Säkerhet och hållbarhet har flyttats högst upp på Stadsnätens agendor.

Press

2023.07.13 – Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen minskade med 15,0% till 24 555 (28 884) tkr Bruttoresultatet minskade med 28,5% till 14 544 (20 347) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till -550 (6 796) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 166 (5 269) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 649 exklusive KPO*(5 269) tkr Rörelsemarginalen uppgick till - 8,8 (18,2) % Nettoresultatet uppgick till -1 834 (4 158) tkr Nettoresultatet uppgick till -1 317 exklusive KPO* (4 158) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 969 (-11 524) tkr Resultatet per aktie uppgick till -0,23 (0,52) kr Sammanfattning de första sex månaderna Nettoomsättningen ökade med 1,4% till 54 935 (54 180) tkr Bruttoresultatet minskade med 11,7% till 33 168 (37 571) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 1 423 (12 531) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 812 (9 480) tkr Rörelseresultatet (EBIT uppgick till -691 exklusive KPO* (9 480) tkr Rörelsemarginalen uppgick till -3,3 (17,5) % Nettoresultatet uppgick till -1 539 (7 446) tkr Nettoresultatet uppgick till -418 exklusive KPO* (7 446) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 301 (-3 145) tkr Resultatet per aktie uppgick till -0,19 (0,92) kr

Press

2023.05.30 – Pressmeddelande 30 maj 2023  Waystream levererar nu accesswitchar till ett värde av 1.200.000 SEK till Telia Estland. Det är en första beställning i Telia Estlands plan att förnya nätet till sina kunder. 

Press

2023.05.22 – Waystream har tecknat ett treårigt exklusivitetsavtal med sin huvudtillverkare av SFP:er*, som har tagit fram en produktserie där energiförbrukningen i accesswitchar reduceras med upp till 30%.

Press

2023.04.13 – Sammanfattning första kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 20,1 % till 30 380 (25 296) tkr • Bruttoresultatet ökade med 8,1 % till 18 624 (17 224) tkr • Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 1 973 (5 735) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 354 (4 211) tkr • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 959 exklusive KPO* (4 211) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (16,6) % • Nettoresultatet uppgick till 295 (3 288) tkr • Nettoresultatet uppgick till 900 exklusive KPO* (3 288) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 668 (8 379) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (0,41) kr

Press

2023.03.01 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2023.02.22 – Pressmeddelande den 22 februari 2023 Waystreams långvariga kund Energi Fyn återkommer med större beställning på ASR8048 accesswitchar.

Press

2023.02.16 – Sammanfattning fjärde kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 94,2 % till 47 916 (24 678) tkr • Bruttoresultatet ökade med 46,6 % till 26 082 (17 790) tkr • Rörelseresultatet* före avskrivning (EBITDA) ökade med 69,9 % till 9 886 (5 820) tkr • Rörelseresultatet* (EBIT) ökade med 96,8 % till 8 179 (4 157) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 17,1 (16,8) % • Nettoresultatet ökade med 100,3 % till 6 449 (3 220) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 983 (60) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (0,40) kr Sammanfattning helår 2022 • Nettoomsättningen ökade med 51,8 % till 138 700 (91 369) tkr • Bruttoresultatet ökade med 33,5 % till 87 340 (65 429) tkr • Rörelseresultatet* före avskrivning (EBITDA) ökade med 31,7 % till 32 796 (24 902) tkr • Rörelseresultatet* (EBIT) ökade med 38,8 % till 26 188 (18 869) tkr • Rörelsemarginalen uppgick till 18,9 (20,7) % • Nettoresultatet ökade med 39,2 % till 20 557 (14 766) tkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 095 (27 005) tkr • Resultatet per aktie uppgick till 2,55 (1,83) kr • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kr per aktie till kommande bolagsstämma

Press

2023.02.15 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 22 mars 2023 kl. 10:00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2023.02.06 – Pressmeddelande den 6 februari 2023 Det anrika bolaget OBOS, som är Norges största fastighetsbolag och en av Nordens största bostadsbyggare- och förvaltare, har lagt en order på 200 accesswitchar som skall levereras under 2023.

Press

2023.01.26 – Pressmeddelande den 26 januari 2023 Från att ha drivit de tyska affärerna från Waystreams huvudkontor i Kista, har företaget nu öppnat sitt första Tysklandskontor. Detta är ett naturligt steg för att komma närmare kunderna i Centraleuropa som fortsätter växa i antal.

Press

2023.01.17 – Pressmeddelande den 17 januari 2023 Ytterligare en kommunikationsoperatör i Södra Sverige väljer att använda sig av Waystreams accesswitchar i sitt fibernät. Det är Marks Energi AB i Västra Götaland, som nu har lagt sin första order på accesswitcharna MS7048-AC.

Press

2022.12.22 – Pressmeddelande den 22 december 2022 Telia Company har under - 2022 haft en upphandling kring nya accesswitchar för deras verksamheter i Norden och Baltikum. Waystream blev utvald och har nu skrivit ett ramavtal över 3 år.

Press

2022.11.08 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 22 mars, 2023.

Press

2022.10.24 – Pressmeddelande den 24 oktober 2022 När Halmstads Stadsnät AB (HSAB) nu börjar byta ut sin hårdvara i fibernätet sker det med switchar från Waystream. Stadsnätet har lagt en första order på 100 accesswitchar och har ambitionen att under de närmsta tre åren byta ut samtliga accesswitchar i sitt nät. Det ger många stora fördelar såsom besparingar på el, värme och utrymme. 

Press

2022.10.14 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ), org.nr 556904-6476 (”Waystream” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Press

2022.10.13 – Sammanfattning tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 88,5% till 36 604 (19 423) tkr Bruttoresultatet ökade med 77,0% till 23 687 (13 365) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 159,6% till 10 379 (3 998) tkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 235,5% till 8 529 (2 542) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 23,3 (13,1) % Nettoresultatet ökade med 236,6% till 6 662 (1 979) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 257 (5 871) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,83 (0,25) kr Sammanfattning de första nio månaderna Nettoomsättningen ökade med 36,1% till 90 784 (66 691) tkr Bruttoresultatet ökade med 28,6% till 61 258 (47 639) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) ökade med 20,1% till 22 910 (19 082) tkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 22,4% till 18 009 (14 712) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 19,8 (22,1) % Nettoresultatet ökade med 22,2% till 14 108 (11 546) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 112 (26 945) tkr Resultatet per aktie uppgick till 1,75 (1,43) kr

Press

2022.10.11 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ), org.nr 556904-6476 (”Waystream” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 oktober 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista.

Press

2022.09.06 – Pressmeddelande den 6 september 2022 Antalet stadsnät som väljer Waystream som sin leverantör av accessutrustning ökar stadigt. Nu är det Söderhamn Nära som valt att byta till Waystreams klimatneutrala accesswitchar för att optimera trafiken i kommunens fastighetsbestånd.

Press

2022.08.29 – Pressmeddelande den 29 augusti 2022 Energi Fyn, beläget i Odense, är ett av Danmarks äldsta andelsägda energibolag med mer än 215 000 fynska andelsägare. Energi Fyn tillhör också Waystreams mest trogna kunder. Nu har de lagt en order med väldigt god framförhållning.

Press

2022.08.09 – Pressmeddelande den 09 augusti 2022 Waystreams expansion och fokus på den tyska marknaden har lett till ett avtal på 11,5 miljoner kronor med en kommunikationsoperatör som nu ska bygga ut sitt fiberbredbandsnät (FTTH) med Waystreams utrustning.

Press

2022.07.07 – Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10,6% till 28 884 (26 126) tkr Bruttoresultatet ökade med 12,0% till 20 347 (18 162) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 6 796 (7 710) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 269 (6 255) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 18,2 (23,9) % Nettoresultatet uppgick till 4 158 (4 902) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 524 (5 237) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,52 (0,61) kr Sammanfattning de första sex månaderna Nettoomsättningen ökade med 14,6% till 54 180 (47 268) tkr Bruttoresultatet ökade med 9,6% till 37 571 (34 274) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 12 531 (15 084) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9 480 (12 170) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 17,5 (25,7) % Nettoresultatet uppgick till 7 446 (9 567) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 145 (21 074) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,92 (1,19) kr

Press

2022.06.30 – Pressmeddelande den 30 juni 2022: Waystream AB har, genom ett samarbete med ClimatePartner, gjort beräkningar på den klimateffekt dess produkter har på samhället och från 1 juli 2022 kommer all produktion av accesswitchar bli klimatneutral.  

Press

2022.06.16 – Pressmeddelande den 16 juni 2022 Waystream har genom sin mångåriga partner NetNordic Sverige tecknat ett flerårigt avtal med Pingday (f.d. Öresundskraft). Avtalet är i 10-miljonersklassen och innebär ett utbyte och modernisering av befintlig accessutrustning över tre till fem år.

Press

2022.06.13 – Pressmeddelande den 13 juni 2022 Waystream Holding AB ("Waystream") har avslutat sitt avtal med Mangold Fondkommission AB ("Mangold") om att Mangold ska agera likviditetsgarant för Waystreams aktie. Avtalet löper till den 13 december 2022.

Press

2022.05.12 – Pressmeddelande den 12 maj 2022 Waystreams partner NetNordic Sweden har tecknat ett flerårigt ramavtal med Kurbit, som är Dalarnas största kommunikationsoperatör och ett samverkansbolag för fem stadsnätsbolag i Dalarna och åtta Dalakommuner*. Avtalet innebär att Kurbit avser att byta ut sin befintliga accessutrustning som omfattar 50 000 kundanslutningar till Waystreams switchar.   

Press

2022.04.26 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.04.21 – Sammanfattning första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 19,6% till 25 296 (21 142) tkr Bruttoresultatet ökade med 6,9% till 17 224 (16 112) tkr Rörelseresultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 5 735 (7 374) tkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 211 (5 915) tkr Rörelsemarginalen uppgick till 16,6 (22,1) % Nettoresultatet uppgick till 3 288 (4 665) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8 395 (15 837) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,41 (0,58) kr

Press

2022.04.12 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2022.04.05 – Buchholz Digital är en ny tysk kund som bestämt sig för att använda Waystreams FTTH, 1 Gbit/s, access switchar i sina nät. Beställningen säkrar kundens leveranser under 2022. 

Press

2022.02.21 – Nu kan Waystream välkomna ytterligare ett av Sverige stadsnät som kund. Det är Njudung Energi som väljer Waystreams utrustning för sin uppgradering till nästa generationens bredbandsnät.

Press

2022.02.17 – Vår befintliga kund, en norsk kommunikationsoperatör, har genom Waystreams långvariga partner NetNordic Norway lagt en order på cirka 20 miljoner kronor för att säkra sina leveranser för året. Ordern består av ett stort antal av Waystreams flagskeppsprodukt, accesswitchen ASR8048.

Press

2022.02.17 – Under fjärde kvartalet såg vi en högre efterfrågan på våra produkter än tidigare under året, men däremot påverkades intäkterna av leveransförseningar hos våra underleverantörer. Vi har tidigare under året sett mindre effekter av halvledarbristen men det var först under fjärde kvartalet det resulterade i att efterfrågan blev större än produktionstakten av våra produkter. Trots det ökade omsättningen med 8 % jämfört med fjärde kvartalet 2020, ett bevis på att vi fortsätter vinna nya kunder samtidigt som vi har en bred kundbas som är lojal och kontinuerligt beställer och uppgraderar sina befintliga bredbandsnät. Rörelseresultatet minskade med 17 % till 4 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2020, en effekt av att vi under perioden utökat vår säljstyrka och investerat mer i vår produktutveckling, vilket ska ligga till grund för vår framtida tillväxtresa. Rörelsemarginalen slutade på 17 % för kvartalet och dessa resultat ligger helt i linje med våra planer och finansiella mål.

Press

2021.12.16 – Stadsnätet i Sandviken, ägt av Sandviken Energi AB, har tecknat avtal med Waystreams partner Cygate för leverans av ett större antal accesswitchar för att optimera trafiken i sitt stadsnät.

Press

2021.11.25 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 18 maj, 2022.

Press

2021.11.09 – Waystreams nya produktserier ger högre kapacitet och ökad stabilitet i befintliga kopparfastighetsnät. Produkterna möjliggör hastigheter från 1Gbits/ till 2,5Gbits/s per hushåll och når marknaden under andra kvartalet 2022.

Press

2021.10.14 – Waystream hade ett stabilt och lönsamt tredje kvartal 2021. Tillväxten var god med fortsatt kostnadskontroll samtidigt som vi vunnit nya affärer i både Sverige och Tyskland. Vår nettoomsättning ökade med 15% till 19,4 MSEK och nettoresultatet gick upp med 11% till 2 MSEK jämfört med tredje kvartalet 2020.  För årets första nio månader landar vår nettoomsättning på 66,7 MSEK, en ökning med 5% samtidigt som nettoresultatet ökade med 48% till 11,5 MSEK. De sista årens kostnads- och effektivitetsfokus tillsammans med ökade investeringar i produktutveckling gör att vi nu står starkt rustade inför framtiden.

Press

2021.10.06 – Pressmeddelande den 6 oktober 2021: Nässjö kommun har bytt kommunikationsleverantör där Citynätet nu levererar bredbandstjänster från bland andra Telia. Resultatet är att kommunen har fått ett snabbare, bättre och mer robust fibernät samtidigt som det blivit billigare för kommuninvånarna.

Press

2021.09.14 –   Waystream har fått ytterligare en order i Tyskland och ska under 2022 leverera nätverksutrustning för utbyggnad av ett fibernät. Ordern har lagts av en av de ledande leverantörerna av fiberbaserat bredband i Nordeuropa, med speciell tyngd på Skandinavien och Tyskland.

Press

2021.08.26 –   Waystreams styrelse, ledning och medarbetare har totalt tecknat 266 416 optioner i de optionsprogram som beslutades under bolagsstämman i maj.

Press

2021.07.15 – Waystream hade ett stabilt och lönsamt andra kvartal 2021 med god kostnadskontroll samtidigt som vi fortsatt att vinna nya affärer både i Sverige och internationellt. Nettoomsättningen för andra kvartalet minskade med 4,6% till 26 126 (27 373) tkr, samtidigt som lönsamheten förbättrades. Bruttoresultatet ökade med 8,8% till 18 162 (16 688), rörelseresultat med 4,5% till 6 255 (5 985) tkr och nettoresultat med 5,9% till 4 902 (4 627) tkr. För årets första 6 månader ökade nettoomsättningen med 1,4% till 47 268 (46 626) tkr samtidigt som bruttoresultatet ökade med 17,3% till 34 274 (29 212) tkr, Rörelseresultat förbättrades med 4,5% till 6 255 (5 985) tkr och nettoresultat med 59,6% till 9 567 (5 993) tkr. Vi kommer fortsätta jobba för tillväxt och bibehållen lönsamhet.

Press

2021.07.01 – Utsikt Bredband AB lägger en miljonorder på ett tresiffrigt antal switchar för sina affärer. Produkterna innefattar enheter från 1 till 10 Gbits/s och möjliggör att Utsikt kan erbjuda extra snabbt och stabilt bredband till sina slutkunder.

Press

2021.06.21 –   RegioNet Schweinfurt GmbH, en del av Stadtwerke Schweinfurt GmbH, i staden Schweinfurt med 54 000 invånare, letade efter en ny leverantör av mycket pålitliga FTTH-lösningar. Efter en omfattande testperiod föll valet på Waystream till att uppgradera och bygga ny FTTH-infrastruktur för 5 000 privatbostäder.

Press

2021.06.07 – Waystream, svensk leverantör av aktiv utrustning för fiberoptiska nät, har fått förnyat förtroende från Kabelnoord, en av de större kabel-TV operatörerna i Nederländerna. I 2020 valde Kabelnoord Waystream som en ny leverantör av sin nätverksutrustning i fibernätet. Kabelnoord har nu gjort en ny beställning om uppgradering och utbyte av kabelnät till FTTH (Fiber to the Home). Nätverket omfattar för närvarande cirka 20 000 kunder i norra delen av landet.

Press

2021.05.05 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2021.04.29 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com. 

Press

2021.04.22 – Återigen är samtliga våra siffror mer positiva jämfört med samma period föregående år. Vår nettoomsättning, rörelseresultat, resultat efter skatt, vinst per aktie samt ett positivt kassaflöde visar att vi kan gå året till mötesmed tillförsikt. Årets första kvartal har återigen haft stort fokus på försäljning och på att upprätthålla bra marginaler, vilket lönat sig. Nu ser vi fram emot en än mer spännande framtid med fortsatt tillväxt där samhällsaktörers investeringar i digital infrastruktur kommer att fortsätta.

Press

2021.04.21 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2021.03.31 – Waystreams närvaro i Norge har nu konsoliderats ytterligare. En befintlig kund har genom Waystreams norska partner NetNordic Norway förnyat sitt förtroende och lagt en order omfattande 300 stycken switchar. Ordern ska levereras under 2021 och består av ett stort antal av Waytreams flagskeppsprodukt, accessswitchen ASR8048.

Press

2021.03.11 – Styrelsen i Waystream Holding AB har utsett Fredrik Lundberg till ny VD. Fredrik Lundberg, som har varit styrelsemedlem i Waystream sedan 2019, tillträder senast den 11 juni och ersätter tf VD Susanne Torrbacka som då intar rollen som vVD och CFO.

Press

2021.03.02 – Pressmeddelande den 2 mars 2021:  ”Med det nya forskningsprojektet får vi möjlighet fortsätta utveckla våra idéer kring AI-användning och nästa generations bredbandsnät. Nu tillsammans med företag och organisationer i både Sverige, Tyskland och andra europeiska länder”. Det säger Johan Sandell, teknisk chef och ansvarig för forskningsprojektet från Waystreams sida.

Press

2021.02.11 – Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december) • Nettoomsättningen minskade med 8% jämfört med samma period föregående år, 22 857 (24 758) tkr. • Rörelseresultat uppgick till 4 986 tkr för perioden jämfört med 6 103 tkr för samma period föregående år. • Resultat efter skatt uppgick till 3 890 (4 626) tkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 653 (7 198) tkr. • Vinst per aktie uppgick till 0,5 (0,6) kr.   Helår 2020 • Nettoomsättningen ökade med 32% jämfört med samma period föregående år, 86 363 (65 662) tkr. • Rörelseresultat uppgick till 15 173 tkr för perioden jämfört med 9 735 tkr för samma period föregående år. • Resultat efter skatt uppgick till 11 672 (7 054) tkr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 153 (11 563) tkr. • Vinst per aktie uppgick till 1,4 (1,0) kr.  

Press

2020.12.07 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 26 maj, 2021.

Press

2020.10.28 – Pressmeddelande, Stockholm den 28 oktober 2020 Kabelnoord, en större kabel-TV operator i Nederländerna, har valt Waystreams MS7000 serie för sin fortsatta utbyggnad och uppgradering av befintlig nätutrustning i sitt fibernät. Nätet omfattar idag cirka 20 000 kunder i norra delen av landet. I ett första skede kommer drygt 2 000 kundanslutningar att driftsättas med Waystreams produkter. Waystream är en svensk leverantör av aktiv utrustning för fiberoptiska nät.

Press

2020.10.22 – Trots att kvartalet delvis låg i semesterperioden avslutade vi tredje kvartalet med mycket positiva siffror. Nettoomsättningen ökade med 46% jämfört med samma period föregående år och resultat efter skatt uppgick till 1 789 (208) tkr. Kassaflödet ligger positivt på 1 309 tkr, att jämföra med -1 364 tkr samma period föregående år. Under kvartalet har vi på grund av pandemin inte haft kundmöten ansikte mot ansikte, men det har visat sig fungera utmärkt att hålla virtuella möten och att faktiskt fler ger sig tid att prata med oss. Trots att många kunder under året valde att säkra upp sig genom att köpa produkter så har vi inte märkt någon avmattning i efterfrågan. Allt går som förväntat och verksamheten fortgår helt enligt plan.

Press

2020.10.02 – STOCKHOLM 2020-10-02. Waystream, ledande svensk tillverkare av produkter för Fiber to the Home-nätverk, fortsätter sin satsning på den tyska marknaden. Senast har företaget ingått strategiskt partnerskap med BMA Networks GmbH.

Press

2020.10.01 – STOCKHOLM 2020-10-01. Waystream har fått en större beställning omfattande 7 000 anslutningar på access-switchen ASR8000 från Netnordic Sverige AB avseende installation i ett svenskt stadsnät. Med ASR8000 blir det möjligt för stadsnätet att leverera tjänster i upp till 10Gbit/s hastighet till sina kunder.  

Press

2020.07.16 – Vi avslutade kvartalet med mycket positiva siffror, faktiskt det bästa kvartal någonsin i Waystreams historia. Nettoomsättningen ökade med 89 procent jämfört med samma period förra året och resultat före skatt blev 5 956 (1 898) tkr. En bidragande faktor till de starka försäljningssiffrorna är, förutom lyckade lanseringar av nya produktportföljer, att många kunder köper på sig produkter i en snabbare takt än vanligt. Ingen vill riskera att bli utan switchar och routrar samtidigt som behovet av stabil och snabb uppkoppling blivit ännu tydligare i spåren av Coronapandemin. Pålitlig fiberinfrastruktur har blivit avgörande i det som nu benämns ”det nya normala” livet och det medverkar till att öka efterfrågan på våra produkter.

Press

2020.06.05 – Det svenska teknikföretaget Waystream som tillverkar produkter för bredbandsnät har tecknat ett avtal med kontraktstillverkaren NOTE. Avtalet innebär att Waystream efter behov kan förlägga tillverkning till NOTE:s fabrik i Lund. Sedan tidigare har Waystream även tillverkning i Kina.

Press

2020.06.01 – Waystream har fått en beställning på access-switchen ASR8000 för installation i Torsås kommun. Initialt handlar det om 500 anslutningar som ska installeras under hösten 2020 och ytterligare ca 1000 anslutningar under 2021. Med ASR8000 blir det möjligt att leverera tjänster i upp till 10Gbit/s hastighet.

Press

2020.05.19 – Det svenska teknikföretaget Waystream som utvecklingar lösningar för fibernät har startat ett forskningsprojekt om maskininlärning relaterat till drift av bredbandsnät och stadsnät. Projektets mål är att utvärdera olika metoder för maskininlärning och artificiell intelligens kopplat till drift av fiberbaserade bredbandsnät för att därigenom förbättra tillgänglighet och stabilitet för användare.

Press

2020.05.18 – Waystream lanserar MS8000, en serie access-switchar för fibernät med upp till 10Gbit/s hastighet på varje port. MS8000 är fokuserad mot fibernät som bygger lager2-access.

Press

2020.05.12 – Waystream uppdaterar sin produktportfölj av access-switchar i MS7000 och ASR8000-serien med modeller som stödjer 48V DC matning. Genom att switcharna nu kan anslutas till likström förenklas operatörernas möjligheter att säkerställa driften med hjälp av batteribackup.

Press

2020.04.29 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2020 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2020.04.29 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com. 

Press

2020.04.23 – Samtliga våra siffror är mer positiva jämfört med samma period föregående år. Detta gäller allt ifrån nettoomsättning, marginal, resultat före skatt, rörelseresultat till resultatet per aktie. Efter en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj under sista halvåret 2019 ser vi nu under 2020 att intresset för vår nya generation switchar växer sig allt starkare. I spåret av Coronaviruset och med inställda mässor har vi ökat antalet virtuella kundmöten. Vi upplever att det tas emot positivt, både under säljmöten och under produktgenomgångar men även gällande specifika lösningar såsom våra unika telemetrilösningar. En snabb och tillförlitlig fiberinfrastruktur håller samhället igång när människor tvingas begränsa sin vardag, det ökar efterfrågan på våra produkter.

Press

2020.04.15 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2020 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2020.03.30 – Waystream har fått en order på 10Gbit/s switchar. Med hjälp av Waystreams nya ASR8000 switch planerar ett stadsnät i Skåne installera 9 600 kundportar  som klarar upp till 10Gbit/s hastighet. Stadsnätet blir därmed ett av Sverige snabbaste stadsnät.

Press

2020.03.25 – Waystream har via sin norska partner NetNordic fått en order på cirka 2 500 portar 10Gbit/s access. NetNordics beställning avser leveranser till fyra norska stadsnät där Waystreams nya ASR8000 switch kommer användas för utbyggnad. Leverans sker under andra och tredje kvartalet 2020.

Press

2020.03.23 – En stadsnätoperatör i sydöstra Sverige har valt Waystreams MS7000 switch för sin fortsatta utbyggnad och uppgradering av stadsnätet. I en första beställning handlar det om cirka 5 500 anslutningar som ska byggas med Waystreams nya access-switch.

Press

2020.02.14 – Årjäng Stadsnät uppgraderar stadsnätet för ca 3000 kunder med hjälp av Waystreams nya ASR8000 och MS7000 switchar.

Press

2020.02.13 – Nettomsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 95 procent och orderingången gjorde det till Waystreams bästa kvartal genom tiderna. Den höga försäljningen beror bland annat på en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj. Även satsningen på Europamarknaden har varit rätt väg att gå där vi har lyckats knyta till oss nya partners att stödja vår försäljningsorganisation. Vi avslutade året med en stor order av vårt nya flaggskepp, ASR8048, som vi lanserade sommaren 2019. Nu möter vi 2020 med ny energi och framåtanda.  

Press

2020.01.16 – Styrelsen i Waystream Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Waystream”) har, med stöd det bemyndigande som erhölls av årsstämman den 20 maj 2019 och som registrerades hos Bolagsverket den 14 juni 2019, beslutat om att genomföra en riktad nyemission till Robert Idegren Holding AB, org.nr 556101-8544, som har en fordran på Bolaget. I nyemissionen tecknas totalt 270 935 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 4,06 kronor per aktie. Emissionslikviden betalas till Bolaget genom kvittning av Bolagets befintliga lån om totalt 1 100 000 kronor.

Press

2020.01.13 – Det tyska energibolaget SÜC GmbH har tecknat ramavtal och lagt en första beställning på switchar från Waystreams MS7000-serie för sin fortsattta utbyggnad av ett fiberbaserad bredbandsnät i staden Coburg med omnejd.

Press

2020.01.08 – Waystream, som utvecklar och säljer switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har fått en order för uppgradering av 15,000 kundanslutningar till 10Gbit/s i en dansk operatörs bredbandsnät.

Press

2019.12.20 – Waystream, som utvecklar och säljer switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tecknat ett ramavtal med en stor dansk operatör om uppgradering av kundanslutningar. En första order väntas i början av 2020 och innebär att Waystreams nya access-switch ASR8048 kommer användas för att byta ut befintlig utrustning från en annan leverantör. Med ASR8048 kan hastigheter upp till 10Gbit/s erbjudas på varje kundanslutning.  

Press

2019.12.10 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 20 maj, 2020.

Press

2019.12.02 – Det svenska teknikbolaget Waystream introducerar nu en ny funktion i sina access-produkter - telemetri. Med telemetri blir det möjligt för operatörer och stadsnät att få en bättre inblick i nätets funktion och förmåga att leverera tjänster.

Press

2019.11.04 – Det svenska teknikbolaget Waystream har fått beställningar från Karlshamn Energi och Miljöteknik i Ronneby på access-switchen ASR8000. Initialt handlar det om ett hundratal anslutningar som därmed får möjlighet att surfa med en hastighet på upp till 10 Gbit/s.

Press

2019.10.24 – Affärsverken blir ett av de första bredbandsnäten i Europa som kommer kunna leverera 10 Gbit/s tjänster i stor skala till sina kunder tack vare Waystreams ASR8000 switch. I första etappen som startar i höst handlar det om uppgradering av ca 7200 anslutningar som därmed får möjlighet att surfa i upp till 10Gbit/s hastighet.

Press

2019.10.24 – Tredje kvartalet (1 juli – 30 september) Nettoomsättningen minskade med 39% jämfört med samma period föregående år, 11 590 (18 907) tkr Rörelseresultat uppgick till 429 (-311) tkr för perioden Resultat efter skatt uppgick till 208 (-332) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 364 (-2835) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,0 (0,0) kr Första nio månaderna (1 januari – 30 september) Nettoomsättningen minskade med 29% jämfört med samma period föregående år, 40 904 (57 329) tkr Rörelseresultat uppgick till 3 632 (-3 945) tkr för perioden   Resultat efter skatt uppgick till 2 428 (-3 297) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 365 (1 651) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,4 (-0,5) kr

Press

2019.10.01 – Svenska teknikbolaget Waystream introducerar en ny serie lågenergi-SFP för nätverksutrustning i upp till 10Gbit/s hastighet. De nya SFP-modulerna ger företag och operatörer ett snabbt och enkelt sätt att minska sina klimatutsläpp. Minskad elförbrukning innebär lägre utsläpp av växthusgaser. Dessutom kan man spara pengar på elförbrukningen i sina nätverk. Minskad elförbrukning innebär också minskad värmeutveckling vilket kan ge en dubbel besparing om aktiv kylning av utrustning används.

Press

2019.09.19 – Den 30 augusti 2019 publicerade Waystream Holding AB (publ) (“Waystream” eller “Bolaget”) informationsmemorandum med anledning av Bolagets nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare (”Emissionen”). Teckningstiden för deltagande i nyemissionen avslutades den 17 september 2019. Det slutliga resultatet visar att nyemissionen tecknades till 48,48 procent.

Press

2019.08.30 – Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 20 augusti 2019 genomför Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Press

2019.08.22 – Andra kvartalet (1 april – 30 juni) Nettoomsättningen minskade med 12% jämfört med samma period föregående år, 14 502 (16 490) tkr Rörelseresultat uppgick till 2 054 tkr för perioden jämfört med -3 374 tkr för samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 1 457 (-2 751) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -533 (419) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,2 (-0,4) kr Första sex månaderna (1 januari – 30 juni) Nettoomsättningen minskade med 24% jämfört med samma period föregående år, 29 314 (38 422) tkr Rörelseresultat uppgick till 3 203 tkr för perioden jämfört med -3 634 tkr för samma period föregående år. Resultat efter skatt uppgick till 2 220 (-2 965) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 729 (4 486) tkr Resultatet per aktie uppgick till 0,3 (-0,4) kr

Press

2019.08.20 – Styrelsen för Waystream Holding AB (publ) (”Waystream” eller ”Bolaget”) har den 20 augusti 2019 beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 20 maj 2019, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För det fall företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att ge ut högst 2 042 586 nya aktier och tillföras cirka 6 400 000 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Press

2019.07.12 – Den tyska nätoperatören Stadtwerke Barmstedt har valt Waystreams MS4326 access-switch för ett nytt projekt i kommunen Barmstedt. Det här är den första installationen av Waystreams lösning i tyska delstaten Schleswig-Holstein där en snabb utbyggnad av fiber till hemmen pågår.

Press

2019.06.03 – Det svenska teknikbolaget Waystream lanserar en serie access-switchar särskilt framtagna för stadsnät där de används för att koppla in kundernas fiberanslutningar. De nya switcharna möjliggör bredbandshastighet på upp till 10Gbit/s per användare vilket är mellan tio och hundra gånger snabbare än de tjänster som erbjuds idag. Det innebär snabbare Internet, högre upplösning på teven och mer responsiva tjänster för hushållen och dess användare. Först ut att testa de nya switcharna är Affärsverken i Karlskrona som driver flera stadsnät i Blekinge.

Press

2019.04.29 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2019.04.29 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com. 

Press

2019.04.24 – Första kvartalet (1 januari – 31 mars)• Nettoomsättningen minskade med 33 % jämfört med samma period föregående år, 14 812 (21 932) tkr• Rörelseresultat uppgick till 1 149 tkr för perioden jämfört med -260 tkr för samma period föregående år.• Resultat efter skatt uppgick till 763 (-214) tkr• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6 262 (4 067) tkr• Resultatet per aktie uppgick till 0,1 (0,0) kr

Press

2019.04.08 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2019 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2019.02.22 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 20 maj 2019.

Press

2019.01.31 – Den norska operatören Homenet som levererar fiberbaserat bredband till 60,000 privatkunder i Norge fortsätter sin utbyggnad med Waystream’s ASR6000 switchar. Homenet har beställt ytterligare 6000 portar accessutrustning från Waystream som ska levereras under första och andra kvartalet 2019.

Press

2019.01.15 – Waystream, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, har via sin partner i Danmark fått ytterligare en order från Energi Fyn Bredbånd. Orderns värde uppgår till cirka 2 MSEK. 

Press

2019.01.15 – Waystream AB skriver ned det bokförda värdet av bolagets immateriella anläggningstillgångar avseende produktutveckling med 21 MSEK.  

Press

2018.08.30 – Waystream fortsätter att expandera internationelt genom att teckna ett strategiskt partneravtal med braun teleCom GmbH

Press

2018.08.23 – Andra kvartalet kan utåt sett se lite stillsamt ut men i kulisserna har vi arbetat på i oförminskad takt. Vi har fortsatt att trimma in organisationen där ett fokusområde har varit nya arbetsprocesser för produktutvecklingen. Vi har också fortsatt vårt arbete med att implementera den nya internationella strategin som innebär att vi ökat våra insatser på de marknader med störst potential och dragit ner på insatserna på andra, mindre expansiva, marknader.

Press

2018.05.07 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2018.05.07 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2018.04.26 – Under årets första kvartal har vi som första leverantör av accessutrustning till bredbandsnät lanserat produkter som möter svensk kemikalielagstiftning. Vi har genomfört vår första affär i Italien och erhållit såväl nya kunder som fortsatt förtroende hos strategiskt viktiga stadsnät i Sverige och Norden.

Press

2018.04.18 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2018.03.27 – Stadtwerke Bruneck, med potential om 15 000 anslutningar, har valt Waystreams MS4000 L2 Gigabit accesswitchar för att säkra upp hastighet och pålitlighet i expansionen av sitt Fiber To The Home- (FTTH) nätverk. Ordern gjordes via Waystreams partner Optisis.

Press

2018.03.21 – Waystream meddelar idag en viktig uppgradering av sin portfölj med access-switchar för bredbandsnät. En ny version av gigabit-switcharna i ASR6000 och MS4000 serien lanseras där den viktigaste förändringen är att produkterna omarbetats för att möta kraven i den svenska lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från 2017. Waystream är den första leverantören av utrustning för bredbandsnät som tillhandahåller produkter som uppfyller lagens intention att minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i elektronik. De första leveranserna till kund väntas ske under maj.

Press

2018.03.16 – Lunet tillhandahåller bredband via fiber till invånarna i Luleå. I dagsläget når man 8 av 10 invånare och dessa kommer med uppgraderingen få ännu snabbare internetanslutningar, något som är nödvändigt i takt med att samhället digitaliseras allt mer.

Press

2018.01.25 – TRAMAN fortsätter sin fiberutbyggnad med accessutrustning från Waystream

Press

2018.01.24 – Johan Sandell har utsetts till ny CTO i Waystream AB. Johan tar med sig långtgående erfarenhet från bland annat GfK, Ericsson, Xelerated och Transmode där han arbetat med produktutveckling och innovation i ledande positioner.

Press

2018.01.23 – Utrustningen kommer att användas som Broadband Network Gateway (BNG) för upp till 24 000 nya bredbandsanvändare i HeLi NETs nätverk

Press

2017.12.14 – Waystream förlänger sitt åtagande hos MittNät med en ny ramorder för 2018–2019, värd 3,8 MSEK. Affären har gått via Waystreams partner NetNordic Solutions AB och omfattar den nya 10GE aggregerings-switchen LS2300 samt access-switchen MS4000.

Press

2017.11.17 – Det är med optimism jag konstatera att Waystreams tillväxt under året varit stark. I mitt första VD-brev vill jag poängtera vikten av en organisation som är snabbfotad inför omvärldens förändringar och vilar på en robust strategi. Den starka tillväxten tyder på att vi har ett attraktivt erbjudande som möter marknadens behov och efterfrågan. Detta ger mig som VD möjlighet att fokusera på att arbeta fram en strategi som täcker såväl internationell expansion som produktportfölj.

Press

2017.10.30 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 28 maj, 2018.

Press

2017.10.23 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, och Bolagets partner i Danmark, Conscia A/S, har fått ytterligare en order från danska Energi Fyn Bredbånd. Den nya orderns värde uppgår till 1,7 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av nya nät.

Press

2017.10.11 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har återigen via sin norska partner NetNordic Solutions A/S tagit hem en order från HomeNet. Ordern, som är värd 2 miljoner kronor, levereras under september och oktober.

Press

2017.10.09 – Waystream har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått två nya order avseende avancerad accessutrustning från Fibia A/S. Det totala ordervärdet för affären är 3,4 miljoner kronor.

Press

2017.10.04 – Det svenska bolaget Waystream, som utvecklar avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partnerskap med Teliaägda Cygate. Partnerskapet gör att Waystream stärker sin position på den svenska marknaden där Cygate är en viktig aktör gentemot bredbands- och stadsnätskunder.

Press

2017.10.02 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, lanserar idag en helt ny typ av strömsnåla SFP-moduler (mediekonverterare) för fiberbaserade bredbandsnät och andra typer av nätverk.

Press

2017.09.07 – Waystream har via sin partner Netnordic fått en stor order från Lunet för att slutföra sin uppgradering av stadsnätet till gigabit-hastighet.

Press

2017.08.31 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har undertecknat ett strategiskt partnerskapsavtal med Anedis GmbH, en tysk distributör och systemintegratör. Avtalet innebär att Anedis utökar och stärker sitt erbjudande av nätverks- och mätteknikprodukter med Waystreams aktiva nätverksteknik.

Press

2017.08.23 – Kista den 23 augusti 2017

Press

2017.07.12 – Nu är vi snart mitt i sommaren och jag och övriga teamet kan titta tillbaka på ett intensivt halvår. Ni som läst våra pressmeddelanden har sett att vi har gjort många bra affärer. Ni har också sett att vi gjorde vårt bästa första kvartal någonsin tidigare i år. Våra framgångar är förstås resultatet av hårt arbete. Vår försäljningsorganisation, som förstärkts under våren, har arbetat fokuserat med att bearbeta såväl befintliga som potentiella kunder i framför allt Sverige, Norge och Danmark.  

Press

2017.06.14 – Styrelsen för Waystream har utsett Mats Öberg till ny VD för Waystream. Mats Öberg ersätter Johnny Hedlund som tidigare i år meddelade att han lämnar sin operativa roll i bolaget.

Press

2017.06.13 – Det har utan tvekan varit en hektiskt vår. Vi har gjort många fina affärer och vi känner att det finns ett stort intresse för våra produkter och lösningar. Förutom att vi ytterligare har stärkt vår position på vår hemmamarknad kunde vi i januari glädjande nog lägga till Indien som ett land där våra produkter numera möjliggör snabbt bredband för kunderna till vår kund.

Press

2017.05.29 – Kommuniké från årsstämman den 29 maj 2017 i Waystream Holding AB

Press

2017.05.29 – Waystream lanserar idag en ny serie switchar för fiberbaserade bredbandsnät. Den nya switchen LS2300 är avsedd för operatörer som vill ansluta utrustning i accessnätet med 10Gbit/s för att möta de ökade bandbreddsbehoven.

Press

2017.05.23 – Lunet tillhandahåller bredband via fiber till invånarna i Luleå. I dagsläget når man 8 av 10 invånare och dessa kommer med uppgraderingen få ännu snabbare internetanslutningar, något som är nödvändigt i takt med att samhället digitaliseras allt mer.

Press

2017.05.19 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har gått med i den tyska inköpsorganisationen BREKO Einkaufsgemeinschaft. BREKO representerar majoriteten av de fasta bredbandsleverantörerna på den tyska marknaden och varje år görs det investeringar i nätverksutrustning till ett värde av närmare 2 miljarder euro via inköpsorganisationen.

Press

2017.05.08 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har blivit invalda i Market Intelligence Committee i FTTH Council Europe. Waystream kommer att representeras av Joana Castelar som är marknadschef på Waystream.

Press

2017.05.08 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2017.04.24 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic Solution AS i Norge fått en ny order gällande accessutrustning från bredbandsleverantören Homenet värd 1 miljon kronor. 

Press

2017.04.20 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017 kl. 12.00, Kista Science Tower, Kista.

Press

2017.04.06 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått en ny order avseende accessutrustning. Det totala ordervärdet för affären är 4 miljoner kronor.

Press

2017.03.31 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sina partner NetNordic Solutions AB i Sverige och Conscia A/S i Danmark fått order till ett värde av 3 MSEK.

Press

2017.03.07 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic Solutions AS fått en ramorder värd 3 MSEK från Varanger Kraft, Tinn Energi, Alta Kraftlag samt Austevoll Kraftlag.

Press

2017.02.17 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tagit hem två nya ordrar avseende accessutrustning.Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 3,8 miljoner kronor och utrustningen kommer att levereras till kunder i Danmark och Sverige.  

Press

2017.01.31 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har fått sin första order på den indiska marknaden via sin nya partner Genexis India. Slutkunden, PMPL, är en del av Digicablecomm och är aktiv i Kolkata.

Press

2017.01.27 – Hej, Vi avslutade förra året starkt! Under december kunde vi meddela att vi tagit hem ett flertal stora affärer här i Sverige. Via vår partner NetNordic fick vi till exempel i december in tre affärer till ett sammanlagt värde av 8-10 miljoner. Vi ser att våra kunder både köper våra produkter för att bygga nya nät, men det finns också ett stort intresse, och behov, av att uppgradera till gigabit-hastighet i befintliga nät.

Press

2017.01.23 – Efter elva år, varav de senaste fem åren som VD för Waystream (WAYS), har Johnny Hedlund meddelat styrelsen att han lämnar VD-posten och bolaget. Johnny Hedlund kommer att fortsätta som VD under sin uppsägningstid och bistå Waystream i rekryteringsprocessen av en ersättare.

Press

2017.01.16 – Den indiska operatören tillhandahåller Internet-tjänster till ca 40 000 slutanvändare (en mix av hushåll och företag) i en stad i östra Indien. Operatören har ett leverantörsförhållande till hundratals lokala kabeloperatörer (LCO). Dessa små kabeloperatörer är privatägda företag, ofta familjeföretag, som äger kabel-TV- och Internetinfrastrukturen i en byggnad eller ett kvarter. LCOn tillhandahåller alltså det lokala fysiska nätverket (inklusive aktiv utrustning) som kopplar in slutanvändarna medan Operatören levererar tjänsten till den enskilde slutanvändaren.

Press

2016.12.22 – - SavMAN, Öresundskraft, Pite Energi och Borås Elnät bygger ut och uppgraderar 

Press

2016.12.21 – Waystream AB, listat på Nasdaq First North, har tecknat avtal med FNCA Sweden AB om tjänsten som Certified Adviser. FNCA Sweden AB kommer att vara bolagets Certified Adviser från och med den 1 januari 2017.

Press

2016.12.09 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic AB i Sverige fått tre nya ordrar för accessutrustning. Det totala ordervärdet för dessa tre ordrar beräknas ligga mellan åtta och tio miljoner kronor.

Press

2016.11.18 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic fått en ny affär  från MittNät. Merparten av produkterna kommer att levereras under november 2016 och totalt uppgår värdet på ordern till 1,9 MSEK.

Press

2016.11.18 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, stöper om sin säljorganisation. I och med omorganisationen kommer alla säljare att rapportera direkt till VD Johnny Hedlund. Omorganisationen är en följd av att bolaget reviderar sin tillväxtprognos för året. 

Press

2016.11.16 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått två nya ordrar till ett sammanlagt värde av 3,3 miljoner kronor.

Press

2016.11.07 – Detta år hade Waystream ett partnerskap och sponsoravtal med Broadband World Forum mässan i London den 18 till 20 oktober 2016.

Press

2016.10.13 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AB börjat leverera accessutrustning till ett stort fiberbredbandsprojekt i Ronneby. Det totala värdet på utrustningen, som kommer levereras fram till och med 2018, är över 8 MSEK.

Press

2016.10.11 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 29 maj, 2017.

Press

2016.10.11 – Även om sommaren har dröjt sig kvar så är det tydligt att semestrarna är över och det är ett högt tryck på flera fronter här på Waystream. Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra produkter både här i Sverige och utomlands och vi har under månaden jobbat med flera intressanta potentiella installationer.

Press

2016.09.30 – Även om sommaren har dröjt sig kvar så är det tydligt att semestrarna är över och det är ett högt tryck på flera fronter här på Waystream. Vi ser ett fortsatt stort intresse för våra produkter både här i Sverige och utomlands och vi har under månaden jobbat med flera intressanta potentiella installationer.

Press

2016.09.21 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter att expandera internationellt och har anställt Ulrich Hammerschmidt som landschef för DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Press

2016.09.21 – Waystream, who develops and sells advanced digital infrastructure such as switches and routers for fiber-based broadband networks, continues to expand internationally and has hired Ulrich Hammerschmidt as Country Manager for the DACH region (Germany, Austria and Switzerland).

Press

2016.09.19 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur såsom switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner NetNordic fått tre nya ordrar. Kunderna är Öresundskraft, MittNät och Savman. Det totala värdet för de tre ordrarna är 2,6 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av fiberbredbandsnät i respektive kommun.

Press

2016.09.13 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått en ny order från danska Energi Fyn Bredbånd. Den nya orderns värde uppgår till cirka 1 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av nya nät.

Press

2016.09.02 – I pressmeddelandet ”Waystream får första ordern i Malaysia” som skickades ut tidigare idag framkom det inte att det är ordern är av mindre ekonomiskt värde. Nedan återfinns det reviderade pressmeddelandet.

Press

2016.09.02 – Waystream, som utvecklar och säljer avancerad digital infrastruktur så som switchar och avancerade routrar för fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Metroverse fått en första order på den malaysiska marknaden. Tillsammans, ska Waystream och MetroVerse bygga fiberanslutningar för ISP:en Fiber@Home.

Press

2016.08.22 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har fått utökat förtroende av sin kund Affärsverken i Karlskrona. Den nya affären är ett led i att harmonisera Affärsverkens nuvarande hårdvaruplattform, vilket kommer bidra till ett effektivare kapacitetsutnyttjande i de befintliga näten samtidigt som Affärsverket gör sitt nät mer framtidssäkert.

Press

2016.08.19 – Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar. Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet. Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren. Idag är Waystream en framgångsrik leverantör inom Skandinavien, med fokus på att expandera inom den snabbt växande marknaden för fibernätverk i Europa.

Press

2016.08.18 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, fördjupar sitt befintliga samarbete med Fiber@Home, en av de större ISP:erna (internet service provider) i Malaysia. Det fördjupade samarbetet innebär att Fiber@Home gör en storsatsning på Waystreams produkter genom att inkorporera lösningarna tydligare i sin marknadsföring och försäljning.  

Press

2016.08.15 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter växa och har rekryterat Naga Somisetty som ny Senior System Engineer. Naga Somisetty börjar på Waystream den 1 augusti och kommer fokusera på kravhantering. 

Press

2016.06.29 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har ingått ett partner- och sponsorskap med Broadband World Forum som går av stapeln i London i oktober. Partnerskapet innebär att Waystream säkerställer att alla besökare får tillgång till snabbt och pålitligt internet under konferensen. 

Press

2016.06.22 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AS i Norge fått en uppföljningsorder gällande accessutrustning från bredbandsleverantören Homenet.

Press

2016.06.14 – Sommaren står för dörren och vi på Waystream arbetar febrilt med att hinna klart och stänga olika processer i relation till våra kunder och partners. Sommarmånaderna är lite lugnare eftersom våra kunder, åtminstone i Sverige och övriga Norden, loggar ut och går på semester. Förutom lite välförtjänt semester för Waystreams medarbetare så innebär det också att vi kan summera och fundera över första halvåret och hur vi kan accelerera ännu mer under hösten.

Press

2016.06.07 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, är den andra leverantören i världen vars accessutrustning för fiberbaserade bredbandsnät är certifierade enligt den senaste SKA-standarden för säker kundanslutning, från Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF).

Press

2016.05.25 – Under förra veckan rådde ett totalt kaos i den svenska infrastrukturen, när stora delar av viktiga samhällsfunktioner slogs ut. Samtidigt som luftrummet var avstängt havererade SJ:s bokningssystem så att det inte gick att boka tåg, vare sig på internet, via telefon eller fysiskt. Därutöver slogs det larm om att flertalet kommunikationsmaster saboterats eller slutat fungera, vilket resulterade i att bland annat P4, som sänder samhällets viktiga meddelanden till allmänheten vid krissituationer, inte fungerade. I en av de trasiga masterna fanns också en Rakelsändare, som ingår i det kommunikationssystem som polis och räddningstjänst kommunicerar genom. Flera andra samhällsfunktioner hyr in sig på den här typen av radio- och TV-master.

Press

2016.05.18 – Fiber Access NP Intressenter AB, som är den största aktieägaren i Waystream Holding AB och som ägs av vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Waystream samt externa investerare, har skiftat ut aktierna i Waystream Holding AB.

Press

2016.05.04 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2016.05.04 – Waystream meddelar härmed att årsredovisningen för 2015 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.waystream.com.

Press

2016.05.04 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 16.30, Kista Science Tower

Press

2016.04.27 – Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjudes härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 16.30, Kista Science Tower

Press

2016.04.25 – Intresset för bredband via fiber ökar bland konsumenterna. Enligt PTS Bredbandskartläggning 2015 ökade andelen svenska hushåll som har tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s i hastighet från 57,48 procent till 68,65 procent jämfört med 2014. Nu ser Waystream att deras kunder planerar att öka fiberutbyggnadstakten.

Press

2016.03.31

Press

2016.03.16 – Årets viktigaste mötespunkt för alla som arbetar med bredband via fiber i Sverige går av stapeln i Tylösand, Halmstad den 15-17 mars och Waystream finns förstås på plats!

Press

2016.02.22 – Waystream har utsett valberedningen inför Bolagets årsstämma som äger rum den 26 maj, 2016.

Press

2016.02.10 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, fortsätter att expandera och har rekryterat två nya medarbetare. Den 22 februari kommer Peter Hagberg att börja som affärsutvecklare och försäljningschef med ansvar för alla marknader utanför Norden, medan Joana Castelar tillträder jobbet som marknadsföringsspecialist idag. Båda kommer att ingå i ledningsgruppen.

Press

2015.12.22 – Waystream, som utvecklar och säljer accessutrustning till fiberbaserade bredbandsnät, har via sin partner Netnordic AB i Sverige fått ett flertal uppföljningsordrar gällande accessutrustning. Det totala ordervärdet för dessa beräknas till cirka 6,6 MSEK. 

Press

2015.12.14 – EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Press

2015.12.08 – Waystream, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått ytterligare en order från Fibia Danmark. Fibia Danmark är Danmarks största fibersammanslutning och organisationen har totalt dragit fiber som kan nå över 200 000 hushåll och företag. Uppföljningsorderns värde uppgår till cirka 1 MSEK.

Press

2015.12.02 – Waystream, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, har via sin partner Conscia A/S i Danmark fått ytterligare en order från Energi Fyn Bredbånd. Uppföljningsorderns värde uppgår till cirka 1 MSEK.

Press

2015.11.25 – Waystream AB, som utvecklar och säljer fiberbaserad bredbandsutrustning, och Vemi har tecknat ett distributionsavtal. Inom ramen för avtalet kommer Vemi fungera som värdeskapande distributör (VAD) i Polen och vissa delar av östra Europa.

Press

2015.11.06 – Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner Intresset att delta i Waystreams erbjudande i samband med dess notering på Nasdaq First North (”First North”) har varit stort och erbjudandet övertecknades. Därmed tillförs bolaget ca 30 Mkr före emissionskostnader och drygt 2 200 nya aktieägare. Första handelsdag är den 12 november 2015.

Press

2015.11.06 – Waystream, som utvecklar och säljer bredbandsutrustning, och Netnordic, en partner till Waystream, ska leverera nätverksutrustning för att koppla ihop stadsnäten i kommunerna Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Åmål. MittNät är ett nyligen bildat samverkansbolag för öppna och neutrala stadsnät över fiber i de sex kommunerna.

Press

2015.10.15 – Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner Waystream offentliggör idag att Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 12 november 2015. I samband med noteringen kommer Bolaget även att genomföra en nyemission. Idag offentliggör Bolaget även ett prospekt