GavleNet väljer Waystream och sparar energi

Waystream får en ny kund i GavleNet, som nu lägger sin första order på drygt 60 accesswitchar samt tillhörande Ultra Low Power SFP:er*.

Stadsnätet GavleNet, som är en del av Gävle Energi täcker hela Gävle kommun samt Ockelbo kommun, och har idag ca 18.000 kundanslutningar. De arbetar aktivt för att bidra till kommunernas hållbara utveckling.

"Vi har tidigare använt oss av en amerikansk leverantör. Men när vi kom i kontakt med Waystream, insåg vi att med deras produkter skulle vår energiförbrukning minska radikalt. Vilket både är positivt ur ett miljöperspektiv, men som dessutom reducerar elkostnaderna. Waystream är ett företag som fokuserar på hållbara lösningar, och det är viktigt både för oss och våra kommuner. Så efter noggrann testning, bestämde vi oss för att uppgradera vårt nät till Waystream," berättar Peter Lindberg, Driftchef GavleNet på Gävle Energi.

Gävle Energi planerar att under en sjuårsperiod byta ut alla existerande accesswitchar i nätet.

"Vi välkomnar GavleNet som ny kund och är glada över att ytterligare ett svenskt stadsnät väljer oss som leverantör. Att GavleNet väljer oss på grund av att våra produkter möter deras funktionskrav och samtidigt reducerar deras elkostnader med energismarta produkter är extra kul. Vi jobbar ständigt med att se över hur vi kan producera och leverera mer effektivt både under produktionen samt under produkternas livslängd. Ett stort steg var när vi flyttade majoriteten av vår produktion hem till Sverige. Elen i Sverige är bland den grönaste i världen, vilket gör att utsläpp från produktion här blir avsevärt lägre. Dessutom leder det också till kortare transporter.  Vi ser alltmer från kunder, precis som GavleNet, att de väljer leverantörer som prioriterar hållbarhet," säger Fredrik Lundberg, VD på Waystream Group.

Sedan juli 2022 klimatkompenserar Waystream för det CO2-utsläpp som produktionen av accesswitcharna orsakar.

*Fakta:

En Small Form Factor Pluggable (SFP)-port är en typ av port som används för att ansluta en SFP-modul till en nätverksenhet. SFP-moduler är små, pluggbara enheter som överför data över fiberoptiska nätverk. SFP-portar finns vanligtvis på nätverksenheter som switchar och routermoduler. Det ger en enhet möjlighet att kommunicera över fiberoptiska nätverk.