Väljer Waystream av hållbarhetsskäl

Pressmeddelande 19 februari 2024

Waystream välkomnar den nya kunden Bjäre Kraft som lägger sin första order på ca 50 access-switchar samt tillbehör.

Bjäre Kraft i södra Sverige erbjuder bland annat fiber, bredband, TV, solceller och elnät. De har ca 37000 privat- och företagskunder i sitt nät. Hållbarhet är viktigt för Bjäre Kraft. Inte enbart när det kommer till miljö, utan också för att skapa en hållbar arbetssituation för sina anställda. När de skulle uppgradera sitt nät med ny utrustning, var det viktigt för dem att hitta en leverantör som aktivt arbetar med hållbarhet, och att utrustningen hade avancerade funktioner, som underlättar teknikernas höga arbetsbelastning.

”Vi valde Waystream av flera anledningar. De stadsnät som angränsar till Bjäre använder redan Waystream, vilket innebär att vi kan ta hjälp från varandra och samarbeta i olika situationer. Dessutom arbetar Waystream lika som vi, aktivt med sitt hållbarhetsarbete och producerar majoriteten av sina switchar i Sverige med grön el, något som vi värdesätter högt. Att vi valde att göra det här bytet var också på grund av att vi ville automatisera så mycket som möjligt av nätet, och då krävs det avancerade tekniska funktioner som Waystream erbjuder”, berättar Johan Thell, teknik- och utvecklingschef på Bjäre Kraft.

Bjäre Krafts första beställning kommer genom återförsäljaren Vinnergi, som Waystream i dagarna tecknat ett partneravtal med.

”Bjäre Kraft ligger i framkant när det kommer till att tänka på hållbarhet ur flera perspektiv. Att de prioriterar Waystream som leverantör för att bland annat skapa en mindre stressig vardag för sina tekniker, känns bra att höra. Vi hoppas att de ska bli lika nöjda som de angränsande stadsnäten runt Bjäre och ser fram emot ett långt samarbete”, säger Fredrik Lundberg, VD på Waystream Group.

Bjäre Krafts första order kommer att levereras nu i februari och i mars i år.