Supporttjänster

Service Level Agreement (SLA) support

För SLA supporttjänster krävs ett giltigt supportavtal. Technical Assistance Center (TAC) är tillgänglig dygnet runt.

För kommunikation med TAC teamet finns en webbaserad tjänst där man registrerar sitt ärende. Webbtjänsten loggar incidenter och används för att spåra kommunikation gällande förfrågan.

Service Request Priority Levels

 Prioritet Påverkan av nätet Kundresurser TAC resurser
P1 Hela nätverket / systemet ligger nere. Kritiska funktioner fungerar inte i enlighet med specifikationen. Kunderna upplever större trafikstörningar. Resurser behöver vara tillgängliga dygnet runt för att lösa problemet.

Resurser jobbar dygnet runt tills det att man funnit en workaround som löser det aktuella problemet.

P2 En eller flera nyckelfunktioner är ur drift / fungerar inte enligt specifikation. Tjänster är påverkade för ett betydande antal användare. Resurser behöver vara tillgängliga mellan 8:00 - 17:00 för att lösa problemet.

Resurser jobbar mellan 8:00 - 17:00 tills det att man funnit en workaround som löser det aktuella problemet.

P3

Misstänkt problem med produkten eller systemet som gör att det inte uppför sig som väntat. Tjänster är påverkade för ett mindre antal användare.

Resurser tilldelas för att utföra felsökning. Resurser tilldelas för att jobba med problemet utifrån ett kösystem i enlighet med SLA.
P4 Allmänna supportfrågor om funktion eller prestanda. Frågor rörande tjänster eller produkter  som skall implementeras. Ingen prioritering av resurser krävs för att lösa problemet.

Resurser tilldelas för att jobba med problemet utifrån ett kösystem i enlighet med SLA.

Hotline telefonnummer finns också tillgängliga efter att ni har loggat in på TAC supportens websida
•    Login till TAC supportens websida