Varför Waystream

Waystream är en av de svenska stadsnätens mest betrodda leverantörer av aktiv utrustning för fiberoptiska nät.

Waystream är helt fokuserad på att utveckla och leverera den mest optimala nätverksutrustning till stadsnät och operatörer i Sverige och Centraleuropa. Genom att investera i framtagandet av nya produkter och nya generationer accesswitchar bidrar Waystream till att dess kunder kan minska driftskostnaderna, utöka flexibiliteten och få möjligheten att investera i klimatneutrala switchar i en värld av Fiber to the home (FTTx).

Anpassat efter FFTx. Funktionalitet & Design. Vår utrustnings funktionalitet och design är anpassad efter de specifika krav som fibernätsinstallationer kräver för företag och hushåll. Våra switchar är byggda för att stå i en källare eller ett växlingsskåp i under många år med allt vad det innebär av krav på temperaturtålighet och robusthet.

Tillförlitlighet och robusta nätverk. Våra produkter är testade i fält och våra lösningar levererar kvalitet, hög upptid och är dessutom framtidssäkrade för många år framåt i tiden.

Användarvänlighet. Tid är pengar. Våra kunder får sänkta driftkostnader genom minskade nedtider, automation och snabbare felsökning med hjälp av detaljerad diagnostik och telemetridata. 

Hållbarhet. En hållbar värld. Våra accesswitchar är alla klimatneutrala och majoriteten är ”Made in Sweden”. Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mot att möta FN:s globala mål för hållbar utveckling.