Vår historia

2001 föddes det som sedermera blev Waystream. Sedan dess utvecklar och säljer vi avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar, anpassade för FTTx-marknaden. Våra produkter används dels i samband med etableringen av nya fibernät, dels när befintliga nät ska uppgraderas. 

Idag är vi marknadsledare i Norden inom vårt segment och vi har kunder i ett stort antal länder. Våra primära kundgrupper är stadsnät och kommunikationsoperatörer.

Den 12 november 2015 börsnoterades Waystream AB. Aktien är sedan dess listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. 

Hållbarhet har alltid varit viktigt för oss och 2018 blev Waystream den första leverantören av utrustning för bredbandsnät som kunde erbjuda produkter som uppfyller lagens intention att minska förekomsten av hälsoskadliga kemikalier i elektronik. 

Under 2020 började vi att flytta produktionen hem till Sverige, närmare bestämt till Lund, där kontraktstillverkaren NOTE AB började tillverka accesswitcharna. Genom att ha tillverkning på flera platser i världen blir vi mindre sårbara för störningar i det logistiska systemet. Miljöaspekten är också viktig eftersom vi får kortare transportvägar till viktiga marknader.

Samma år initierade Waystream också ett forskningsprojekt. Projektets mål var att utvärdera olika metoder för maskininlärning och artificiell intelligens kopplat till drift av fiberbaserade bredbandsnät för att därigenom förbättra tillgänglighet och stabilitet för användare. Vi är dessutom sedan 2021 en del av ett större paneuropeiskt forskningsprojekt inom tillämpad AI tillsammans med ett konsortium som består av ett 30-tal industriföretag, operatörer, forskningsinstitut och universitet; huvudsyftet med forskningsprojektet är att accelerera digitaliseringen i Europa genom att bygga intelligent automatisering av nya och befintliga kommunikationsnätverk.

2021 lanserade vi inte mindre än fyra nya produktserier som blev väl mottagna av marknaden.

Under 2022 beslutade Waystream att lägga in en högre växel i arbetet med hållbarhetsfrågor. Målet med 100 procents klimatneutrala switchar uppnådde vi den 1 juli det året. Vår långsiktiga ambition är att minska vår miljöpåverkan ytterligare och på sikt uppnå klimatneutralitet i alla aspekter av företaget. Vi strävar också ständigt efter förbättrad mångfald bland vår personal och att långsiktigt nå 50/50 mellan könen, inte bara i ledningsgruppen utan på hela vår arbetsplats i samtliga länder. 2022 blev också året där vi intensifierade vår expansion mot den tyska marknaden.