Vår historia

I oktober 2015 bytte PacketFront Network Products namn till Waystream AB. Företaget har sitt ursprung från PacketFront, ett företag som bildades 2001.

Grundarna kom från det svenska företaget Bredbandsbolaget (nu en del av Telenor) där de som pionjärer påbörjade en storskalig utbyggnad av fiber till hemmet (FTTH). Med över 100.000 portar installerade i början av 2001 blev Bredbandsbolaget en av de första stora installatörerna av höghastighetstjänster via fiber.

Trots en ledande teknik, så fanns det stora utmaningar kvar för Bredbandsbolaget. Det saknades funktioner, dålig stabilitet och livslängd i accessutrustningen gjorde att man återkom till frågan:

"Finns det inget bättre sätt att göra detta?"
Svaret var ja och det är Waystream idag.

Redan under det första året hade den första serien av accessswitchar (ASR4000) och kundplacerad utrustning (CPS200) med inbyggd fibermediakonvertering och provisioneringssystem utvecklats, testats, släppts och installerade i fält. År 2001 var ”Open Access” redan mer än bara ett koncept. PacketFront banade väg för "Äkta bredbandsnät" med sin revolutionerande lösning som levererade "ett bredbandsnät i en låda" till stadsnät och andra initiativtagare på en öppen marknad som ville erbjuda valfrihet till privata slutanvändare och samtidigt öka konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna i Sverige. Detta kompletta erbjudande från PacketFront löste många av de utmaningar som en ny operatör inför inom fiberaccess stod inför.

Redan från starten så gav vår innovation i access switchen unika och marknadsledande funktioner så som:

  • den fläktlösa switchen för fiber- och kopparinstallationer i smutsiga miljöer med dålig ventilation och damm ersatte användningen av industriswitchar med fläktar som var direkt olämpliga i dessa miljöer 
  • användningen av DHCP Remote ID och Circuit ID alternativ för att identifiera slutanvändarna och skapandet av en säker kundanslutning med optimerad användning av IPv4-adresser i en routad Lager 3 topologi. 
  • innovativa forwardalgoritmer som möjliggjorde högre flexibilitet av hanteringen av tjänster i ASR4000, långt bättre än annan accessutrustning på marknaden

Än i dag finns tusentals ASR4000 i bruk efter ett decennium av användning och ger kredit till PacketFronts tidiga löfte om att leverera "Framtidens Bredband".

Företaget fortsatte att förnya och förbättra sig. En ny generation access switchar (ASR10000) utvecklades i samarbete med det nystartade USA-baserade företaget  Greenfield. Greenfields innovativa ASIC gav en unik uppsättning av funktioner som skulle förändra tjänstehanteringen över DSL-nät. Strax därpå förvärvades Greenfield av ett annat amerikanskt företag som ville komma över tekniken för att implementera denna i sina produkter och samtidigt satte detta stopp för produktionen av ASR10000.

En rad förvärv, snabb tillväxt och finansiell härdsmälta på världsmarknaden förflyttade då PacketFront randen av konkurs trots en lönsam verksamhet. Företaget fortsatte att leverera innovativa produkter till en trogen kundbas som hade ett starkt förtroende för företaget och som samtidigt såg värdet av sänkta driftskostnader tillsammans med en ökad flexibilitet vid servicehantering och detta ledde fram till en ny generation av access switchar (ASR5000) som då släpptes.

ASR5000, som introducerades till marknaden 2007, är en anmärkningsvärd produkt. Baserat på erfarenheterna från ASR4000, blev det allt tydligare att bättre service kvalitet genom avancerade schemaläggningsalgoritmer behövdes för att möta kundernas krav på flexibilitet. Betydligt bättre än den typiska switch-ASIC lösning som erbjöds av alla konkurrenter till företagsmarknaden.

Den första access switchen med nätverksprocessorn (NPU) föddes. Med hjälp av en NPU, utvecklade PacketFront sin egen forwarding kodbas där trafiken styrs, prioriteras och vidarebefordras helt olikt alla andra access switchar på marknaden. Avancerade forwarding algoritmer ger slutanvändarna en bättre Internetupplevelse, tillåter deep packet inspection en funktion som ger operatörer feedback på IPTV kvaliteten och samtidigt erbjuder felsökning på distans så att tekniker kan hitta problem snabbare och till en betydligt lägre kostnad än tidigare. Denna funktionalitet var tillgängliga för våra kunder flera år före våra konkurrenter. I själva verket är faktiskt ASR5000 från 2007 fortfarande oöverträffad på många områden.

PacketFront etablerat sig som ett välrenommerat varumärke inom FTTH, kända för sin höga kvalitet och pre-integrerade lösning. Tyvärr så florerade en missuppfattning runt på marknaden som ledde till en uppfattning om att PacketFronts ASR var en hårdvara som var låst till provisioneringssystemet BECS. Detta var aldrig fallet. Redan från början så använde ASR4000 ett inom branschen standardiserat CLI som konfigurationsspråk som kunde konfigureras manuellt eller genom standardiserade protokoll. Även BECS använder standardiserade CLI-kommandon för att styra ASR.

Efter branschens lågkonjunktur efter finanskrisen 2008 lades en ny strategi fram för PacketFront av dess ägare. Styrkan i vart och ett av PacketFronts produktområden skulle framhävas separat mot marknaden så nya affärsenheter bildades. Pionjärerna inom Open Access skulle därför öppna upp sina lösningar för marknaden. Det första steget blev att skapa separata bolag för varje affärsenhet. Under 2011 och början av 2012 skapades fyra separata bolag som etablerades på marknaden. PacketFront Network Products AB grundades formellt den 1 april 2012.

Nutid

Efterfrågan på ökad bandbredd bland de ledande nationerna inom FTTH följer Nielsens lag och samtidigt som en ökad konkurrens mellan kabel-TV-operatörer och FTTH-nät med än mer avancerade tjänster och HD-TV innebar att 100Mbit / s på Fastethernet blev en flaskhals som måste brytas.


I februari 2012 lanserades då ASR6000.Precis som ASR5000 så innehåller den nya generationen ASR6000 en NPU och en uppsättning av funktioner som är oöverträffad på marknaden och detta tillsammans med 1Gbit/s till kund så blev ASR6000 en omedelbar succé.

Samtidigt så lanserades en ny generation av operativsystemet IBOS som har varit en del av varje ASR sedan 2001. Stöd för IPv6 funktionalitet i ASR6000 möjliggör nu att nästa generation av Internet-protokoll stöds - att låta varje slutanvändare ha sitt eget adressutrymme i en trygg och säker miljö.
I ASR6000 införs också mer nya innovativa funktioner, såsom servicemallar och en RADIUS / DHCP baserad tjänst som skapar ett ännu smartare nät - ett nätverk som kan konfigurera sig själv, vilket ytterligare minskar kostnaderna för den centrala provisioneringen och kontrollsystemen samtidigt som operatörerna kan återanvända teknik och lösningar som används för xDSL-nät.

I oktober 2012 uppnåddes en ny och viktig milstolpe för Packet Network Products AB då vi förvärvades av entreprenörer inom ShortCap tillsammans med ledningsgruppen och de anställda i Packet Network Products AB.

Stärkt av vår självständighet bestämde sig företaget för att bredda sin räckvidd. Baserat på input från kunder och den teknikutveckling som rådde började man utvecklingen av en ny generation av  edge-routrar. Då MPC480 presenterades för marknaden så representerade den något helt nytt. En kostnadseffektiv högpresterande Edge Router, inte bara för bostäders bredband, utan också redo att tjäna andra uppgifter i IP-nät.

ASR6000

Framtiden

I oktober 2015 bytte företaget namn till Waystream AB och nu inleds en resa för att släppa loss potentialen i våra innovativa och teknikledande accessprodukter. Waystream fokuserar redan på nästa generation av innovativa produkter för nästa generations nät.

Vi är ett lönsamt företag som är helt fokuserad på att leverera nätverksutrustning och investera i framtagandet av nya och spännande produkter som skall hjälpa till att  minska driftskostnaderna och samtidigt utöka flexibiliteten i en vår värld av FTTH, och alltid med slutanvändarens upplevelse i åtanke.

Ägarna till Waystream är dedikerade till att utveckla verksamheten och att växa företaget med de innovativa funktionerna i våra NPU baserade plattformar och operativsystemet IBOS