Waystreams klimatprojekt

Kompensation genom klimatprojekt

Vi kompenserar alla resterande koldioxidutsläpp genom att stödja ett klimatprojekt. På det sättet blir våra produkter klimatneutrala. Klimatprojekt minskar koldioxidutsläpp genom exempelvis återbeskogning eller genom att klimatskadlig teknik ersätts med miljövänliga alternativ. Mer information om vårt projekt finns på www.climatepartner.com/17894-2205-1001 

klimat

Waystreams klimatprojekt

För att kompensera för våra koldioxidutsläpp stöder vi ett klimatprojekt som är certifierat enligt internationella standarder: Vindkraft i Nordöstra Brasilien. Mer information finns på www.climatepartner.com/17894-2205-1001 

klimatneutral