Citynätet i Nässjö

Artikeln bygger på intervju med Jonas Forsum, projektsamordnare Citynätet och Robert Ljungström, Senior Account Manager FTTH, Netnordic Sverige AB

2021 års stadsnätsbyggare:

Case story

Trots en snäv tidsplan lyckades Citynätet i Nässjö AB att skapa ett nät som överträffar alla deras förväntningar. De är mycket nöjda med hur allt fungerar och är glada över att upptäcka vilken ekonomiskt bra affär det var att byta till Waystreams utrustning. 

Image removed.
Jonas Forsum, projektsamordnare Citynätet

Bakgrund

Citynätet i Nässjö AB äger, utvecklar och driver stadsnätet i Nässjö kommun. Det är Citynätet som säkerställer att fiberanslutningen slutförs så att hushåll, fastighetsägare och organisationer kan beställa sina egna tjänster och fritt välja mellan olika tjänsteleverantörer i bredbandsnätet. För stadsnäten är det viktigt att kunna erbjuda sina invånare och näringsidkare en modern och flexibel infrastruktur med höga överföringshastigheter. Detta för att behålla konkurrenskraft och driva innovation i regionen så den är en attraktiv plats att bo på och driva verksamhet ifrån.  
Tidigare driftades Nässjös fibernät av en extern kommunikationsoperatör (KO)*. Citynätet såg att någonting behövde förändras och där var vägvalet att antingen förhandla om avtalet med en utomstående KO eller att börja undersöka andra alternativ. Resultatet blev att Citynätet i maj 2021 själva tog över driften av den utrustning som knyter samman alla kunder i Nässjös fibernät. Genom den manövern har de bättre kontroll över vad som händer i sitt fibernät och kan snabbare avhjälpa kundernas nätproblem. 
Att förbereda inför att framtidssäkra nätet och ta över driften är ett långsiktigt arbete som påbörjades ungefär två år innan själva beställningen av Waystreams access switchar gjordes. Grundfrågan var hur Citynätet enklast kunde bygga upp ett nät som krävde så lite underhåll som möjligt och med minimalt behov av att ändra konfiguration i switcharna.
Ett stadsnät som står inför en stor satsning och som inte har någon egen erfarenhet av någotdera, ser mycket på vad kostnaderna är för att köpa in den ena eller den andra utrustningen. Så frågan var hur stora driftskostnaderna skulle bli? Inför upphandlingen tittade Citynätet på Waystream, andra spelare samt på ett större bolag, men bestämde att de ville ha ett svenskbaserat bolag. De utvärderade noggrant vilka typer av nätverk som skulle byggas och vad de faktiska kostnaderna skulle bli på sikt.

Lösning

Citynätets tekniska rådgivare, Magnus Karlberg, hade en bra uppfattning om det verkligen stämmer att de operationella kostnaderna blir lägre med en routad lösning med Waystreams ASR-switchar. Tillsammans med Citynätets projektsamordnare Jonas Forsum och Netnordic Sverige AB:s Robert Ljungström, kom de fram till en viktig slutsats: är man beredd att betala lite högre kapitalkostnad, kommer de operationella kostnaderna att vara lägre eftersom en ASR-lösning är en enklare lösning, som är både redundant och mer robust i och med att den baseras på lager 3. Citynätet fick noggranna beräkningar på var de skulle landa och gjorde några mindre justeringar.  Utfallet av de beräknade kostnader för drift och underhåll är nästan spot-on, med endast ett par tusenlappars skillnad. Normalt finns en differens på 10 – 15 procent men inte alls i det här fallet, där felmarginalen ligger på endast 2–3 procent, vilket är helt otroligt bra. Den större konkurrenten må ha billigare enheter, men när Citynätet började jämföra och se vad de fick för pengarna framstod Waystream som det bättre alternativ. Idag är Citynätet tydligt nöjda med att de valde Waystreams ASR8000, som är den ledande access switchen för stadsnät. Det finns 28 eller 52 anslutningar i varje switch beroende på modell som stödjer upp till 10Gbit/s och som dessutom inkluderar telemetri och avancerad tjänstediagnostik.

Resultat

Den nya utrustningen är förberedd för internethastigheter upp till 10 Gbit (10 000 Mbit) per anslutning vilket ger hushåll och företag i regionen mycket snabbare bredband. I och med förändringen att byta till aktiv utrustning blev det möjligt att fyrdubbla fibernätets totala kapacitet ut mot internet. Nu när Citynätet själva tagit över rollen som kommunikationsoperatör har de bättre kontroll över allt som sker i det lokala fibernätet. Det har lett till snabbare felavhjälpning och en driftsäkrare miljö för Citynätets fortsatta utveckling. Nässjö har fått ett modernt designat nät med ökad redundans.
Framtidssäkerhet är en av nyckelegenskaperna i ASR8000. I takt med att allt fler funktioner hamnar i molnet krävs högre överföringshastigheter både för privatpersoner och företag. Det sker en snabb utveckling mot mer komplexa tjänster som kräver hög hastighet, hög tillgänglighet och snabba responstider. ASR8000 är framtagen för att möta just det behovet. 
Intresset utanför kommunen har redan blivit stort. Citynätet har haft möten med närliggande kommuner och även fått intresse från lite längre håll där aktörer har sneglat på projektet under resans gång. Andra stadsnät har blivit väldigt intresserade av att se hur projektet har gått, hur utfallet blivit och om de skulle kunna gå in i ett samarbete.

Citynätet kommer försöka få in ASR-baserade nät i sina samarbeten för att förenkla och få ett renare nät med lager 3. Den drivande faktorn var och är framöver de ekonomiska fördelarna. Det var väldigt tydligt att när Citynätet blev sin egen KO gav det betydligt bättre ekonomiska möjligheter framåt.

Framtiden

Fibervägarna kommer att justeras för att ytterligare förbättra redundans och tillgänglighet. 

Med facit i hand har samarbetet med Waystream gått som tåget. De få större problem som uppstått under resans gång har lösts på ett smidigt sätt, även oförutsägbara sådana. Citynätet tycker att Waystreams switcher i sig fungerar otroligt bra, men att de dessutom är väl integrerade med provisioneringslösningen BECS från PacketFront Software är ytterligare en fördel.  


*En kommunikationsoperatör är den part som sköter om den utrustning som gör att internet kan levereras i fibern samt har kontakt med de tjänsteleverantörer som levererar internet och tv.