Ledning

Fredrik Lundberg

VD

Fredrik arbetar på Waystream sedan 2021 men ingick dessförinnan i bolagets styrelse 2019 – 2021. 

Fredrik har en gedigen bakgrund från IT- och telekombranschen med fokus inom försäljning, affärsutveckling och produktledning. Senast kommer han från Telia Company där han har haft en rad ledande positioner som bland annat affärsområdeschef och försäljningschef. Fredrik har en civilekonomexamen från International University of Monaco.

Totalt innehav 191 323 aktier (149 423 direkt ägande samt 41 900 i tjänstepension) samt 71 300 optioner (50 000 i program 2021/2024 och 21 300 i program 2022/2025).

Susanne Torrbacka

Susanne Torrbacka

Ekonomichef och Vice VD

Susanne Torrbacka arbetar på Waystream sedan 2015. Hon har en lång och gedigen erfarenhet från IT-branschen och har jobbat med entreprenörsverksamhet såväl som inom stora internationella bolag, alltid på ledande befattningar. Susanne utövar ett tydligt och målinriktat ledarskap med fokus på att leverera samt att ta tillvara kompetens och innovation i organisationen. 

Innehav 2 300 aktier samt 46 300 optioner (25 000 i program 2021/2024 och 21 300 i program 2022/2025).

Anna Idbrant

Marknadschef

Anna arbetar på Waystream sedan 2022. Hon har arbetat som marknadschef inom IT-branschen under de senaste 8 åren, och har stor erfarenhet från både tillverkar- och kanalsidan. Dessförinnan har hon under många år arbetat med B2C och B2B-marknadsföring utomlands, både i Europa och Nordamerika. Anna är driven som person och lägger stor vikt i att upprätthålla och bevara långsiktiga kundrelationer.

Innehav indirekt 2 000 aktier samt 21 300 optioner i program 2022/2025.

Johan Sandell

Johan Sandell

Teknisk chef

Johan Sandell arbetar på Waystream sedan 2018. Han har bred erfarenhet från IT- och telekommunikationsindustrin i en internationell miljö och med fokus på chefs- och ledaruppgifter inom bland annat produktledning/affärsutveckling och F&U. Johan har erfarenhet från både entreprenörsverksamhet i nystartade företag och från innovationsorganisationer inom stora multinationella organisationer. Han har en civilingenjörsutbildning inom Teknisk Fysik från KTH och ledarskapsutbildningar från HHS och Försvarshögskolan. En röd tråd i Johans karriär är hans drivkraft att förstå och använda innovativa teknologier på ett affärsdrivet sätt för att adressera verkliga behov.

Innehav 46 300 optioner (25 000 i program 2021/2024 och 21 300 i program 2022/2025).