Ledning

Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg

VD

Fredrik arbetar på Waystream sedan 2021 men ingick dessförinnan i bolagets styrelse 2019 – 2021. 

Fredrik har en gedigen bakgrund från IT- och telekombranschen med fokus inom försäljning, affärsutveckling och produktledning. Senast kommer han från Telia Company där han har haft en rad ledande positioner som bland annat affärsområdeschef och försäljningschef. Fredrik har en civilekonomexamen från International University of Monaco.

Totalt innehav 178 143 (147 513 aktier direkt ägande samt 30 985 i tjänstepension) samt 50 000 optioner.

Susanne Torrbacka

Susanne Torrbacka

CFO och ViceVD

Susanne Torrbacka arbetar på Waystream sedan 2015. Hon har en lång och gedigen erfarenhet från IT branschen och har jobbat med entreprenörsverksamhet såväl som inom stora internationella bolag, alltid på ledande befattningar. Susanne utövar ett tydligt och målinriktat ledarskap med fokus på att leverera samt att ta tillvara kompetens och innovation i organisationen. 

Innehav 2 300 aktier samt 25 000 optioner

Susan Rose

Kommunikationschef

Susan Rose arbetar på Waystream sedan 2021. Innan dess arbetade hon som konsult åt företaget, så relationen går tillbaka till 2018.  Susan har ett förflutet som journalist och chefredaktör på tidningar i Norden. Under drygt 20 år drev hon sedan eget företag inom PR och kommunikation med inriktning IT, teknik, telekom och cybersäkerhet. Susan är starkt målinriktad, entreprenörsdriven och ser möjligheter i alla relationer.

Innehav 3 300 aktier samt 12 500 optioner

Anna Idbrant

Marknadschef

Anna arbetar på Waystream sedan 2022. Hon har arbetat som marknadschef inom IT-branschen under de senaste 8 åren, och har stor erfarenhet från både tillverkar- och kanalsidan. Dessförinnan har hon under många år arbetat med B2C och B2B-marknadsföring utomlands, både i Europa och Nordamerika. Anna är driven som person och lägger stor vikt i att upprätthålla och bevara långsiktiga kundrelationer.

Johan Sandell

Johan Sandell

Teknisk chef

Johan Sandell arbetar på Waystream sedan 2018. Han har bred erfarenhet från IT- och telekommunikationsindustrin i en internationell miljö och med fokus på chefs- och ledaruppgifter inom bland annat produktledning/affärsutveckling och forskning och utveckling. I Johans bakgrund finns erfarenhet från både entreprenörsverksamhet i nystartade företag och från innovationsorganisationer inom stora multinationella organisationer. Johan har en civilingenjörsutbildning inom Teknisk Fysik från KTH och ledarskapsutbildningar från HHS och Försvarshögskolan. En röd tråd i Johans karriär är hans drivkraft att förstå och använda innovativa teknologier på ett affärsdrivet sätt för att adressera verkliga behov.

Innehav 25 000 optioner

Thomas Mittig

Thomas Mittig

Försäljningschef

Thomas Mittig arbetar på Waystream sedan 2017. Han har mer än 25 års erfarenhet av försäljning inom IT-industrin. Tidigare har Thomas haft chefsbefattningar inom försäljning och affärsutveckling på såväl stora som små företag. Thomas har en Bachelor of Business inom marknadsföring och företagsekonomi från Central Queensland University, samt lång erfarenhet av kanalförsäljning. En genomgående faktor i Thomas karriär är hans drivkraft och målmedvetenhet att hitta och attrahera nya kunder samt utveckla nya affärsmöjligheter.

Innehav 1 500 aktier samt 25 000 optioner